Mezopotamya Uygarlığı

Mezopotamya Uygarlığı

Kategoriler: Tarih

Mezopotamya, iki nehir arası anlamına gelmektedir. Dicle ve Fırat ırmakları arasında kalan bu bölge, yüzey şekilleri bakımından tarıma elverişlidir. Mezopotamya iki bölüme ayrılır;

1. Aşağı Mezopotamya: Bağdat’tan başlayarak, Basra Körfezi’ne kadar olan bölgedir.
2. Yukarı Mezopotamya: Bağdat’tan başlayarak Güney Doğu Anadolu’yu da içine alan bölgedir.UYARI: Mezopotamya’nın bu şekilde bölümlere ayrılması ırmakların akış yönünden kaynaklanmaktadır.
Mezopotamya İlk Çağ’ın en önemli medeniyet merkezlerinden biri olmuştur. Ancak coğrafi konumu nedeniyle bu medeniyetten günümüze mimari yapılar kalmamıştır. Bu medeniyetler ise sırasıyla şunlardır: Sümerler, Akadlar, Babiller, Elamlılar, Asurlar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi