Elamlılar Uygarlığı


Kategoriler: Tarih

1. Sümer ülkesinin doğusunda Sus merkezli olarak kuruldular.
2. Elamlar; Sümerler, I. Babil, Akad ve Asur egemenliğinde yaşadılar.
3. Madencilik, çömlekçilik ve seramik yapımında ilerlediler.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar