Elamlılar Uygarlığı


Kategoriler: Tarih

1. Sümer ülkesinin doğusunda Sus merkezli olarak kuruldular.
2. Elamlar; Sümerler, I. Babil, Akad ve Asur egemenliğinde yaşadılar.
3. Madencilik, çömlekçilik ve seramik yapımında ilerlediler.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi