Babiller

Kategoriler: Tarih

1. Babil Krallığı Samiler tarafından kuruldu. Babiller Mezopotamya’nın siyasi tarihinde iki defa kuruldular.
2. I. Babil Devleti’nin en güçlü hükümdarı (MÖ. 1793 – 1750) Hammurabi’dir. Hammurabi devletinin gücünü orduya dayadı, dini devleti dünya devleti haline getirdi. Böylece mutlak krallık denilen yönetim anlayışı ortaya çıktı.
3. Hammurabi Mezopotamya’daki tüm yasaları toplayarak yenilikler getirmiş ve tarihte bilinen ilk anayasayı (Hammurabi Kanunları) hazırlamıştır.
4. Sümer yasaları fidye esasına dayanırken, Hammurabi yasaları daha da sertleştirdi ve kısas esasına dayandırmıştır.
5. Hammurabi’den sonra devlet zayıflamış Hititler’in Babil’i istilasıyla I. Babil devleti yıkmıştır.
6. Medlerle ittifak yapan Babiller, Asurları yıkmış ve paylaştıkları topraklarda II. Babil Devleti‘ni kurmuşlardır. II. Babil devleti de Suriye egemenliği için Mısırla savaştı ve savaş sırasında Yahudi devletine son verdiler. Böylece Kudüs’e de hakim oldular.
7. Babiller güneş saatini, ay ve güneş tutulmasının devirli olduğunu buldular. Babil kulesi ve Babilin Asma Bahçeleri de önemli eserlerdendir.
8. II. Babil Devleti’ne Persler son vermiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar