Medeniyetin Oluşumunu Etkileyen Faktörler 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İnsanlığın İlk Dönemleri, Tarih

Uygarlığın ortaya çıkmasında öncelikle coğrafi koşullar etkili olmuştur. İklimi insan yaşamına ve üretime uygun, verimli toprakların ve su kaynaklarının olduğu yerler insanların yerleştikleri, köyler ve şehir kurdukları ilk yerler olmuştur (Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Hindistan, Çin gibi).

Uygarlığın oluşumunda siyasi otorite de önemlidir. İnsanlar huzur ve güven içinde olduklarında yeteneklerini geliştirme imkanı bulmuşlardır. Bu nedenle devlet gücünün ortaya çıkması uygarlaşmada etkili olmuştur. Uygarlığın oluşumunu etkileyen bir diğer etken ekonomidir. Tarım ve ticaret gibi ekonomik faaliyetler pek çok araç gereç ve makinanın icat edilmesine ortam hazırlamıştır.

Tarım ve ticaretin gelişmesi ile köyler ve şehirler kurulmuştur. Bu yerleşim yerlerinde evler, okullar, çarşılar ile dinsel ve sanatsal yapılar inşa etmişlerdir. Böylece sahip oldukları bilgi birikimini ve kültürlerini gelecek nesillere aktararak medeniyetin gelişmesini sağlamışlardır. Yerleşik yaşama ve medeniyete ait ilk merkezler yazının icadından çok önceleri ortaya çıkmıştır. Anadolu insan yerleşiminin ilk merkezlerindendir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar