Maun Suresi Okunuşu, Anlatı Önemi ve Temel Özellikleri 8. Sınıf


Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Maun Suresi’nin Temel Özellikleri

  • Kur’an-ı Kerim’in 107. Suresidir.
  • Bu sure, adını son ayetinde geçen “mâ’ün” kelimesinden almıştır.
  • “Ma un” kelimesi “ yardım” anlamına gelir

Bu surede;

  • Hesap gününü inkâr edenlerden
  • Yoksulu doyurmayanlardan
  • Yetimi dışlayanlardan
  • Yardımlaşma ve paylaşmaya engel olanlardan
  • Namazlarını gaflet içinde kılanlardan
  • İbadetlerini gösteriş için yapanlardan söz edilir.

Maun Suresi’nin Okunuşu:

“Eraeytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî yedu’ul yetim. Velâ yehuddu alâ taâmil miskin. Feveylün lilmusallîn. Ellezînehüm an salâtihim sâhün. Ellezînehum yurâüne Ve yemneünel mâün.”

Maun Suresi’nin Anlamı:

“Dini (hesap gününü) yalanlayanı gördün mü? İşte o yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Namazlarında gaflet içinde olanların vay hâline! Onlar gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma dahi engel olurlar.”

Maun Suresi’nin Önemi:

İslam dininin en fazla üzerinde durduğu konulardan biri paylaşma ve yardımlaşmadır. Özellikle de yetim, öksüz, kimsesiz ve yoksulların korunup kollanmasına büyük önem verilmiştir. Bu nedenle bu kişilere maddi ve manevi yardımda bulunmak çok büyük sevap kabul edilmiştir. Tam aksini yapmak da büyük günah sayılmıştır. Bu surede bu konunun üzerinde durularak yetime ve yoksula sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Bununla beraber bu kişilere yapılan yardıma engel olan kişilerde ciddi anlamda uyarılmıştır.

İslam dininin üzerinde önemle durduğu ibadetlerden biri namazdır. Çünkü namaz İslam’ın beş şartından biridir. Ayrıca Peygamberimizde “Namaz dinin direğidir” şeklinde buyurarak bu ibadetin önemine dikkat çekmiştir. İşte bu surenin üzerinde durduğu konulardan biri de namazdır. Özellikle de namazlarını gaflet içinde, umursamadan ve başkalarına gösteriş amacıyla kılan kişilere dikkat çekilmiştir. Bu şekilde namaz kılan kişilerin vay halinde denilerek namaz ibadetinin önemine vurgu yapılmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar