Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Masal - Fabl, Türk Dili ve Edebiyatı

Olağanüstü olayların, olağanüstü kahramanlar aracılığı ile anlatıldığı, zaman ve mekân kavramları ile sınırlı olmayan sözlü anlatım türüne masal denir. Masallar halk arasında anlatılan, sonradan bir yazar tarafından yazıya geçirilen, düzyazı şeklinde oluşturulmuş anonim bir türdür.

Masallar üç bölüme ayrılır. Birincisi “döşeme” denen başlangıç bölümüdür. Bu masala giriş kısmında, konuyla ilgisi olmayan sözler vardır: “Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal iken, pire berber iken… ” Bu kısımla masalı anlatan kişi, dinleyicilerin dikkatini tamamen kendine çekmeye çalışır. “Asıl masal” denen ikinci bölümde asıl olay ya da olaylar zinciri anlatılır. Kendi içinde giriş, gelişme, sonuç bölümleri vardır. “Dilek” denen üçüncü ve son bölümde başlangıçta olduğu gibi yine bir tekerleme vardır. Başlangıca göre buradaki tekerleme kısadır. Anlatıcı masalı güzel bir dilekle sonuca bağlar. Dilek kısmı kalıplaşmış birkaç sözden oluşur: “Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. “, “Onlar ermiş muradına, darısı buradakilerin başına.”

  • Masallarda yer ve zaman belli değildir. Masallarda çevre Kafdağı, Yedi Derya Adası, Yedi Yerin Altı ve Üstü gibi büsbütün hayalî ve gerçek dışı ülkelerdir. Zaman ve olaylar çok hızlı bir şekilde ilerler masalda.
  • Masallarda olaylar ve kahramanlar tamamen hayal ürünüdür. Kahramanlar insanüstü özellikler taşır ve tek boyutludur. Yani iyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. Masal sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Çünkü masallarda amaç, eğiticiliktir. Dinleyenlere bir konuda ders vermek, öğütte bulunmak için söylenir masallar.
  • Ayrıca masallarda sembolize tipler vardır: Keloğlan – zekâ ve şans, köse – kötülük, Hızır – maneviyat, üvey anne – kötülük, üvey kız kardeş – kıskançlık, at – güç, cadı – kötülük, tilki – kurnazlık, vezir – kötülük…
  • Masalların kahramanlarını insanlar; padişah, tüccar, Keloğlan, oduncu, köse… hayvanlar; at, tilki, güvercin, karga… âlet ve eşya; dağ, taş, mağara, kuyu, seccade, ayna, fasulye… soyut yaratıklar; dev, cin, peri… yalın düşünceler; akıl, zeka, iyilik, kötülük, güzellik… olabilir.
  • Masallar sözlü ürünlerdir, bu nedenle masalların anlatımı önemlidir. Çünkü dinleyeni masal dünyasına çekebilmek, anlatıcının ustalığına bağlıdır. Masalların dili halkın konuştuğu dildir.
  • Masallarda uzun betimlemeler ve psikolojik tahlillere yer verilmez. Masallar genellikle tek bir olaydan meydana geldiği için öteki edebiyat türlerine göre daha kısadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar