Manyetik Akı konu anlatımı video 11. sınıf fizik

Manyetik Akı konu anlatımı video 11. sınıf fizik

Kategoriler: Ders Videoları

Uzayın belli bir bölgesindeki manyetik alanın büyüklüğü, manyetik alan çizgileriyle gösterilir. Manyetik alanın kuvvetli olduğu bölgelerde çizgiler daha sık, zayıf olduğu bölgelerde ise daha seyrektir. Alan çizgilerinin yoğunluğu manyetik alanın büyüklüğü ile orantılı alınır. Manyetik akı, manyetik alan içindeki bir yüzeyin dik kesitinden geçen manyetik alan çizgilerinin sayısının bir ölçüsüdür. Manyetik akı U sembolü ile gösterilir ve SI ‘da manyetik akının birimi weberdir (Wb).

Çerçeve manyetik alana dik olarak yerleştirildiğinde yüzeyin normali ile manyetik alan arasındaki açı 0ο dir (Şekil 2.60.a). Bu durumda yüzeyden geçen çizgi sayısı ve manyetik akı maksimumdur. Çerçeve alan içinde döndürülerek yüzeyin normali ile manyetik alan arasındaki açı i yapılırsa yüzeyden geçen çizgi sayısı ve manyetik akı azalır (Şekil 2.60.b). Eğer çerçeve manyetik alana paralel konuma getirilirse yüzeyin normali ile manyetik alan arasındaki açı 90ο olur. Bu durumda yüzeyden çizgi geçmeyeceği için manyetik akı sıfır olur (Şekil 2.60.c).

Manyetik alan içindeki bir çerçevede manyetik alan şiddetinin artması ile alan çizgileri sıklaşır ve çerçevenin içinden geçen çizgi sayısı artar. Aynı şekilde çerçevenin manyetik alan içindeki yüzey alanı arttırılırsa yüzeyden geçen çizgi sayısı da artar. Her iki durumda da çerçevenin içindeki manyetik akı artar. O hâlde çerçevenin içindeki manyetik akı, manyetik alan şiddeti ve çerçevenin yüzey alanı ile doğru orantılıdır.

İndüksiyon Elektromotor Kuvveti

Basit bir elektrik devresinde elektrik akımının oluşabilmesi için iletkenin uçları arasında potansiyel farkının olması gerekir. Bu nedenle devrelerde batarya, pil ve jeneratör gibi enerji kaynakları kullanılır. Elektriksel enerji sağlayan cihazlara elektromotor kuvvet kaynağı denir. İki nokta arasında elektriksel potansiyel farkı oluştuğunda elektromotor kuvvet kaynağı, elektronları düşük potansiyelden yüksek potansiyele doğru hareket ettirir. Birim yükün devreyi bir defa dolanması için gerekli enerji elektromotor kuvveti olarak tanımlanır. Elektromotor kuvvet f sembolü ile gösterilir ve birimi volttur (V).] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar