Maddenin Halleri ve Özellikleri 4.Sınıf Fen Bilimleri


Kategoriler: 4. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

MADDENİN HALLERİ

Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz olmak üzere toplam üç hâlde bulunur.

Katı Hâldeki Maddeler:

 • Katı hâldeki maddelerin belirli bir şekilleri vardır.
 • Şekilleri kendiliğinden değişmez.
 • Dışarıdan bir etki olmak zorundadır.
 • Kütle ve hacimleri vardır.
 • Akışkan değildirler.
 • Sıkıştırılamazlar.

Dikkat: Şeker, tuz, pirinç, un gibi çok küçük yapılı maddeler katı olmalarına rağmen akışkanlık özelliği gösterebilirler.

Sıvı Hâldeki Maddeler:

 • Sıvı hâldeki maddelerin belirli bir şekilleri yoktur.
 • Bulundukları kabın şeklini alırlar.
 • Kütle ve hacimleri vardır.
 • Akışkandırlar.
 • Sıkıştırılamazlar.

Dikkat: Belirli şekilleri olmasa bile hacimleri vardır.

Gaz Hâldeki Maddeler:

 • Gaz hâldeki maddelerin belirli bir şekilleri yoktur.
 • Kütleleri vardır.
 • Akışkandırlar.
 • Sıkıştırılabilirler.
 • Uçucudurlar.

Dikkat: Belirli şekilleri olmasa bile hacimleri vardır. Ancak hacimleri belirli değildir. Konuldukları kabın hacmine sahip olurlar.

Çözümlü Sorular:

Yukarıdaki maddelerle ilgili olarak;
I. Akışkan değildirler.
II. Konuldukları kabın şeklini alabilirler.
III. Belirli bir hacimler yoktur.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II    B) I, II ve III    C) I ve II     D) II ve III


Masanın üstünde duran tamamen su ile dolu 3 kap ile aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilebilir?

A) Sıvılar akışkan mıdır?
B) Sıvılar sıkıştırılabilir mi?
C) Sıvılar konuldukları kabın şeklini alabilir mi?
D) Sıvılar bulundukları ortama yayılır mı?


…. Sıvıların sıkışma özelliği vardır.
…. Katı maddelerin belirli bir şekilleri vardır.
…. Gazların belirli bir şekilleri ve hacimleri vardır.

Yukarıdaki cümlelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazılacaktır.
Bu duruma göre doğru sıralama nasıl oluşur?
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar