Maddelerde Genleşme 9.Sınıf Fizik


Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik

Sıvılı termometrelerin yapımında, maddelerin sıcaklıkla genleşmelerinden yararlanıldığını söylemiştik. Isıtılan maddelerin genleşmesi basit deneylerle de gösterilebilir.

Şekil 1 deki düzenekte (Gravesande halkası) oda sıcaklığında halkadan geçebilen küre ısıtıldığında halkadan geçemez.

Şekil 2 deki cam kabın içindeki sıvı ısıtıldığında sıvı, cam kaptan daha çok genleştiğinden sıvı boruda yükselir.

Şekil 3 teki sistem ısıtıldığında balondaki gaz genleşir ve balon şişer. Bu olaylar ısıtılan katı, sıvı ve gazların genleştiğini gösterir.

Günlük yaşantıdan da maddelerin genleşmesi ile ilgili örnekler verilebilir.

  • Elektrik telleri kışın gergindir. Yazın ısınır, genleşir ve sarkar.
  • Araba tekerleklerine ve fıçılara geçirilecek demir çemberler önce ısıtılarak genleştirilir ve yerlerine konulduktan sonra soğutulur. Böylece çember tekerleği ya da fıçıyı daha büyük kuvvetle sıkıştırır.
  • Buhar ve sıcak su boruları ileten boruların genleşmelerinden dolayı ara yerlere esnek ve kıvrımlı borular eklenir.
  • Damları örtmek için kullanılan çinko levhaların dalgalı olması ve dört yanından çakılmamalarının nedeni de genleşmedir.
  • Demir yolları ve demir köprüler yapılırken demirin genleşmesi dikkate alınır. Raylar döşenirken uç uca bitiştirilemez, aralarında uygun aralıklar bırakılır. Eğer raylar uç uca eklenseydi yazın uzayan raylarda bükülmeler olurdu.
  • Binalarda, beton otobanlarda genleşme payları bırakılır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar