Kuvvet konu anlatımı video 11. sınıf


Kategoriler: Ders Videoları] }

Düzgün yavaşlayan doğrusal hareket için de grafiğin eğim ve alan bilgileri kullanılarak hareket denklemlerine ulaşılır. Grafiğin eğimi negatif olduğu için hareketin ivmesi negatif değer alır (Grafik 1.2). Elde edilen hız ve yer değiştirme denklemlerinde ivme negatif kullanılarak denklemler yazılır. Pozitif yönde düzgün hızlanan ve negatif yönde düzgün yavaşlayan doğrusal haraket yapan cisimlerin ivmesi (+) değer alır. Buna göre hareket denklemleri Tablo 1.3’teki gibidir. Tablodaki hareket denklemlerine göre t = 0 anında x = 0 noktasından harekete başlayan cisimlerin grafikleri çizilebilir. Grafik 1.3’te pozitif yönde düzgün hızlanan ve Grafik 1.4’te negatif yönde düzgün yavaşlayan cisimlerin konum, hız ve ivmelerinin zamana bağlı değişim grafikleri verilmiştir. Tablodaki hareket denklemlerine göre t = 0 anında x = 0 noktasından harekete başlayan cisimlerin grafikleri çizilebilir. Grafik 1.5’te pozitif yönde düzgün yavaşlayan ve Grafik 1.6’da negatif yönde düzgün hızlanan cisimlerin konum, hız ve ivmelerinin zamana bağlı değişim grafikleri verilmiştir.

Soru: Durgun hâldeki bir cisim doğrusal yolda t = 0 anında x = 0 konumundan sabit ivmeli harekete başlayarak
t sürede V büyüklüğünde hıza ulaşıp x kadar yer değiştirmektedir. Cisim aynı ivme ile hareketine devam ettiğine göre
a) Cismin hız-zaman grafiğini çizerek t-2t, 2t-3t ve 3t-4t zaman aralıklarındaki yer değiştirmelerinin büyüklüklerinin kaç x olduğunu bulunuz.
b) Cismin konum-zaman grafiğini çiziniz


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar