Kütlenin Korunumu, Sabit Oranlar Kanunu Kimya Tyt


Kategoriler: Kimya

KÜTLENİN KORUNUMU VE SABİT ORANLAR KANUNLARI

Kütlenin Korunumu (1743—1794 A. Lavoisier)

Bu kanuna göre bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir.Sabit Oranlar Kanunu (1799 J.Proust)

Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit ve değişmeyen bir oran vardır.

Not: Bir bileşiğin sabit oranı daima aynı sayıdır, değişmez!Sabit oran bileşikteki elementlerin toplam kütleleri oranı olduğu için sabit oran ve formül kullanılarak bileşikteki elementlerin atom kütleleri oranı bulunabilir.

Artan Madde Problemleri

Bileşik oluşurken harcanan maddeler, sabit oranın aynı katı değilse maddelerden biri artar. Böyle durumlarda tamamı harcanan maddeye sınırlayan madde denir.

Sınırlayan madde sabit oranla arasındaki katı en küçük olan maddedir.Eşit Kütle Problemleri

Eşit kütlede reaktif alınarak bileşik oluşturulan tepkimeler artan madde sorusu gibi çözülebilir. Bunun yanında eşit kütle sorularına özel şu yöntem de kullanılabilir:

Formül Bulma Problemleri

Bir bileşiğin basit formülünü bulabilmek için içindeki elementlerin atom kütleleri oranı ve bileşiğin sabit oranı gereklidir.

Bir bileşiğin sabit oranının atom kütleleri oranına bölünmesi sonucu bileşiğin formülü açığa çıkar:

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi