Kütle Merkezi 11. sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Fizik, Fizik, Kuvvet ve Hareket

Cisimleri oluşturan herbir parçanın kütlesinin toplandığı varsayılan noktaya kütle merkezi denir. Ağırlık ise cismin kütlesine uygulanan yerçekim kuvvetidir. Cisimleri oluşturan parçacıklara etki eden yerçekim kuvvetlerinin bileşkesinin uygulama noktasına ise ağırlık merkezi denir. Çekim ivmesinin sıfır olduğu bir yerde ağırlık merkezinden söz edilemez.DÜZGÜN GEOMETRİK ŞEKİLDEKİ CİSİMLERİN KÜTLE MERKEZİKÜTLE MERKEZİ BULUNURKEN

  • Tüm parçaların kütle merkezlerinden ağırlık vektörleri çizilir.
  • Kesilen parçaların ağırlık vektörü yukarı, eklenen parçalarınki aşağı yönde çizilir.
  • En Ağırlığı verilmeyen parçaların ağırlığı yerine,
    – Çubuk, tel ve çerçevelerde uzunluk
    – Levhalarda alan
    – Prizmalarda hacim oranları kullanılır.
  • Ağırlık kuvvetlerinin bileşkesinin yeri tüm sistemin kütle merkezidir.

KÜTLE MERKEZİNİN KOORDİNATLARI

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi