Küme gösterim yöntemleri 9. Sınıf

Küme gösterim yöntemleri 9. Sınıf

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Kümeler, Matematik

Üç çeşit küme gösterim yöntemi vardır. Bunlar liste yöntemi, ortak özellik yöntemi ve venn şeması yöntemidir.

1) Liste Yöntemi2) Venn Şeması Yöntemi

3) Ortak özellik yöntemi

Küme gösterim yöntemleri konu anlatımı videosu

Kümelerin Gösterilişi Konu Anlatımı Video Halil Ibrahim TasovaKümelerin Gösterilişi Video İsabet Akademi Konu Anlatımı

Küme Gösterim yöntemleri çözümlü sorular:

1) Liste Yöntemi: Kümenin tüm elemanları küme parantezi içerisinde virgülle ayrılarak yazılır.
Örnek: 6 dan küçük olan doğal sayıların kümesini liste yöntemi ile gösterelim.
Çözüm: A ={ 0, 1, 2, 3, 4, 5 }

2) Ortak özellik yöntemi: Elemanların ortak özellikleri, küme parantezinin içerisine yazılır.
Örnek: 18 den küçük olan asal sayıların kümesini ortak özellik yöntemi ile gösterelim.
Çözüm: A={ x : x asal sayı ve x<17 }
Örnek: 5 ten küçük olandoğal sayıların kümesini ortak özellik yöntemi ile gösterelim.
Çözüm: A={ x : x < 5 , x ∈ N }

3) Venn şeması yöntemi: Kümenin elemanları kapalı bir eğri içerisine önlerine bir nokta konularak yazılırlar.

Kümedeki tüm elemanların niteliklerini belirten ortak bir söylemle ifade edilmesine ortak özellik yöntemi denir. 10 dan küçük asal sayılar şeklinde ifade edilen kümeyi A={2,3,5,7} şeklinde gösterebiliriz. Örnek: A kümesinin venn diyagramı ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir. A={0, 2, 4, 6, 8, 10} kümesini ortak özellik yöntemi ile gösteriniz. 23102456 sayısındaki rakamların oluşturduğu B kümesi aşağıdakilerden hangisi ile gösterilemez. 10 dan küçük olan sayma sayıları kümesinin elemanlarının sayısal değerlerinin toplamı kaçtır. Şekilde venn şeması yöntemi ile A kümesi verilmiştir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi