Koyunhisar Savaşı (1302) 10. Sınıf Tarih

Koyunhisar Savaşı (1302) 10. Sınıf Tarih

Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 10. Sınıf, Tarih

Osman Bey’in Sakarya Havzası’nda genişleme siyasetini sürdürerek İzmit’e yaklaşması Bizans İmparatorluğu’nu harekete geçirdi. Bursa, Orhaneli ve Kestel Tekfurları kendi aralarında anlaşarak Osmanlı Beyliği’ne savaş açtılar. Koyunhisar (Bafeon) denilen bu savaşı Osman Bey kazandı.

  • Kite Kalesi alındı.
  • Bursa, kuzeyi hariç üç taraftan Osmanlı topraklarıyla çevrildi.
  • İzmit yolu Türklere açıldı.

Not: Osmanlı kuvvetleriyle Bizans arasında yapılan ilk savaş Koyunhisar Savaşı‘dır.

Koyunhisar Savaşı’nın Sonuçları:

  • Osmanlı Beyliği, İznik’in güneybatısındaki birçok kaleyi ele geçirmiştir.
  • Bizans İmparatorluğu büyük bir yenilgi alarak hem toprak kaybetmiş hem de prestijini zedelemiştir.
  • Osmanlı’nın Anadolu’daki siyasi ve askeri gücü önemli ölçüde artmıştır.
  • Osmanlı Beyliği’nin devlet olma yolunda ilerlediği gösterilmiştir.
  • Savaştan sonra Osmanlı Beyliği, fethedilen topraklarda idari ve mali düzenlemeler yapmaya başlamıştır.

Sonuç olarak: Koyunhisar Savaşı, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu savaş, Osmanlı’nın bir askeri güç olarak saygınlığını ve prestijini artırmış, Anadolu’daki hakimiyetini genişletmesine yardımcı olmuş ve Bizans’ın zayıflamasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca, Osmanlı’nın devlet olma bilincini geliştirmesine ve askeri taktik ve stratejisini ilerlemesine katkı sağlamıştır.] }

Soru: Osman Bey tahta geçtikten sonra bir süre daha Anadolu Selçuklularına ve İlhanlılara vergi vermeye devam etmiştir. Bu durum Osmanlılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Sosyal devlet anlayışının güçlendiğini
B) Hakimiyet alanının giderek genişlediğini
C) Türk siyasi birliğinin sağlanmaya çalışıldığını
D) Bağımsız bir yönetimin tam olarak kurulamadığını
E) Abbasi Halifesinden hükümdarlık onayının alındığını

Soru: I. Yurt bulmak isteyen göçebe Türkmenlerin gönüllü olarak Osmanlılara katılması
II. Gaza ve cihat anlayışının savaşlara katılmayı teşvik etmesi
III. Elde edilen ganimetlerin büyük bölümünün savaşa
katılanlara verilmesi
Osmanlı Devleti'nin hızlı bir fetih politikası izlemesine yukarıdakilerden hangileri olumlu katkıda bulunmuştur?

Soru: Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde Marmara bölgesinde Bizans, diğer bölgelerde ise Müslüman Türk beylikleri bulunmaktaydı. Bu durum Osman Bey'in,
I. batıya yönelik fetih yapma,
II. Ahi teşkilatıyla iyi ilişkiler kurma,
III. Müslüman Türk beylikleriyle iyi geçinme
politikalarından hangilerini izlemesine ortam hazırlamıştır?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar