Kavimler Göçü (375) 9. Sınıf Tarih

Kavimler Göçü (375) 9. Sınıf Tarih

Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 9. Sınıf, Tarih

Kavimler Göçü (375)

Çin hakimiyeti altına girmek istemeyen Hunların bir kısmının batıya doğru göç etmeye başlamaları ve batıda ilk olarak Alanları daha sonra Ostrogotlar, Vandallar, Angıl Saksonlar, Franklar, Vizigotlar gibi barbar kavimleri yerlerinden oynatmaları Avrupa’da çok büyük bir göç dalgalanmasına neden olmuş ve tarihte bu olaya Kavimler Göçü denmiştir.

Kavimler Göçünün Nedenleri:

 • Asya Hun Devleti’nin yıklıması sonucunda nüfus Hazar ve Aral Gölü etrafında (Batı Asya) yoğunlaştı ve buralardaki kabileler arasındaki çekişmelerin artması ile nüfusun batıya doğru kayması kavimler göçünü başlatmıştır.
 • Hunlar İdil (Volga) nehrinin batısına kadar ilerleyerek buradaki barbar kavimleri yerlerinden çıkartmış ve bu kavimler Avrupa’ya doğru göç etmeye başlamışlardır.
 • Avrupa’ya göç eden barbar kavimler Avrupa’yı etkilemişlerdir.

Kavimler Göçünün Sonuçları:

1. Kavimler Göçünün siyasi sonuçları:

 • Barbar saldırıları Roma İmparatorluğunun merkezine kadar dayandığı için Roma İmparatorluğu önce ikiye ayrılmış daha sonra Batı Roma 476’da Doğu Roma ise 1453’te tarih sahnesinden silinmiştir.
  Uyarı: Roma İmparatorluğunun dağılmasıyla Avrupa’nın siyasi haritası değişmiş ve Avrupa’da siyasi boşluk ortaya çıkmıştır.
 • Roma İmparatorluğunun dağılmasının ardından Kralların denetimini kaybetmeleriyle imparatorluk bünyesinde görev yapan kişiler, merkezi otoritenin bozulması, siyasi boşluğun ortaya çıkmasından yararlanarak bulundukları toprakların etrafını güçlü surlarla çevirmiş ve kendi devletlerini kurmuşlardır. (Kontluk- Düklük-Baronluk) Böylece Feodalite (Derebeylik) sistemi ortaya çıkmıştır.
  Uyarı: Kralların denetimlerini kaybetmeleriyle Avrupa’da merkezi otorite zayıflamış, siyasi birlik bozulmuş yerel güçler ön plana çıkmıştır. Böylece Avrupa’nın siyasi haritası ve yapısı değişmiştir.
 • Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.

2. Kavimler Göçünün ekonomik sonuçları: Büyük toprak sahipleri olan Feodal ağalar ticaretin gelişmesini çıkarlarına ters olarak gördükleri için güçlerini korumak amacıyla ticari faaliyetleri engellemişlerdir. Bu dönemde ticaret gerilemiş tarım ön plana çıkmıştır.

3. Kavimler Göçünün dini sonuçları: Bu dönemde kargaşa ortamının etkisiyle Hristiyanlık hızla yayılmış, Hristiyanlığın yayılmasıyla Kilise gücünü artırmış buna bağlı olarak deney ve gözlemi reddeden dogmatik (skolastik) dü­şünce ön plana çıkmıştır.

4. Kavimler Göçünün sosyal sonuçları: Barbar kavimlerle yerli halkın kaynaşmasıyla Avrupa’nın bugünkü etnik yapısı oluşmuştur.

Örneğin;
Vizigotlar → İspanyolları
Angıl – Saksonlar – Keltler → İngilizleri
Ostorogotlar → İtalyanları
Franklar → Fransızları
Süevler → Portekizlileri
Germenler (Alanlar-Burgont) → Almanları meydana getirmişlerdir.

Bütün bu değişimlerin etkisiyle Kavimler göçü sonrasında İlk Çağ sona ermiş Orta Çağ başlamıştır.

Kavimler Göçü sonucunda;
Avarlar → Orhun Selenga Nehri civarında
Sasaniler → İran’da
Akhunlar → Afganistan’da ve Batı Türkistan’da
Tapgaçlar → Kuzey Çin’de devletlerini kurmuşlardır.

Avrupa Hun Devleti

 • Kurucusu Balamir’dir. Bugünkü Macaristan topraklarında kurulmuştur.
 • Roma ve Anadolu’ya akınlar düzenlemişlerdir. Bunlar Anadolu’ya düzenlenen ilk Türk akınlarıdır.
 • Attila Döneminde Margos ve Anatolios antlaşmaları ile Doğu Roma, Galya ve İtalya seferleri ile de Batı Roma İmparatorlukları vergiye bağlanmıştır.
 • Hristiyanlarca Tanrı’nın Kamçısı olarak adlandırılan Attila’nın ölümünden sonra taht kavgaları ve dış saldırılar nedeniyle devlet yıkılmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar