Katı Maddelerin Özellikleri

Katı Maddelerin Özellikleri

Kategoriler: Fizik

Belli bir hacmi ve şekli olan maddelere katı maddeler denir.

Katı maddelerin özellikleri:  • Genellikle sert yapıdadır. Akışkanlıkları yoktur.
  • Maddenin atomları arasındaki boşluğun en az olduğu ve moleküllerin düzenli bir şekilde sıralandığı durumdur.
  • Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti en fazladır.
  • Tanecikler birbirinden ayrı hareket edemez.
  • Katı maddelerin bazıları sıkıştırılabildiği gibi bazıları sıkıştırılamaz.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi