Kimya, maddenin yapısını, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, maddeler arası dönüşümleri ve enerji değişimlerini inceleyen bilim dalıdır. Modern kimya bilimi, ilk insanın var olduğu günden itibaren bir seri çabaların ve araştırmaların sonucunda bugünkü halini almıştır.

İnsanoğlu var olduğu günden itibaren yaşamını devam ettirmek ve ihtiyacını gidermek için sürekli bir arayış içinde olmuş ve çevresinde gördüklerinden nasıl faydalanabileceğini araştırmıştır. Yaşamı kolaylaştırmaya yönelik uğraşlar yapan bu insanlara simyacı (alşimist) diyoruz.

Simya, modern kimya biliminin temelini atan uğraş ve çabaların toplamıdır. Simyacılar iki hayali gerçekleştirebilme uğruna araştırmalar yapmış ve yeni maddeler keşfetmeye çalışmışlardır.

Simyacıların hayalini kurduğu şeyler nelerdi?

1. Değersiz madenleri altına çevirme çabası. (Dokunduğu her nesneyi altına çeviren bir taş (filozof taşı) aradılar.)
2. Hastalıkları iyileştirme ve ölümsüzlük iksirini elde etme çabası.

Simyanın Bölümleri:

Simya dönemi pratik ve mistik (ezoterik) olmak üzere iki bölüme ayrılır;
1. Pratik Simya: Bazı elementlerin farklı elementlere dönüşümü sonucunda en saf madde olan altının elde edilebileceğine inanıyorlardı.
2. Mistik (Ezoterik) Simya: Bu dönemde insanlar kendi ruhsal derinliklerine inerek ölümsüzlük iksirini bulacaklarına inanıyorlardı.

Kimyanın Bilim Olma Süreci (Nicel Kimya Çağı) (1800 – Günümüze kadar)

Simya, teorik temelleri olmayan, sınama ve yanılmaya dayalı çalışmalar içerdiği ve sistematik bilgi birikimi sağlayamadığı için bilim olamamıştır. Kimyayı simyadan ayıran en önemli özelliklerden birisi ise ölçmeye dayalı olmasıdır. Ölçmeye dayalı çalışmalar temel kimya yasalarının ortaya
çıkmasına neden olmuş ve kimyada bilimsel süreç böylece başlamıştır. Modern kimyanın başlıca öncüleri Robert Boyle, Priestly, Lavoisier ve John DaIton’dur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar