Soru: Bir oduncu, bir kütüğü boyuna 13 eşit parçaya ayırabilmek için 36 dakika harcamaktadır. Buna göre, aynı kütüğü 1 saatte kaç eşit parçaya ayırmış olur?

Soru: Bir motosikletli gideceği yolun ğ ünü gitmiştir. Eğer 24 km daha yol alsaydı yolun ğ sini gitmiş olacaktı. Buna göre, motosikletlinin gideceği toplam yol kaç km dir?

Soru: Ahmet, borcunun ğ sini ödemiştir. Eğer 10 TL daha ödeseydi borcunun ödemiş olacaktı. Buna göre, Ahmet’in borcu kaç TL dır?

Soru: Bir kesrin değeri tür. Bu kesrin payına 6 eklenince değeri 1 oluyor. Buna göre, bu kesrin payı ile paydasının toplamı kaçtır?

Soru: Bir kesrin değeri ğ tir. Bu kesrin payından 1 çıkarılır, paydasına 4 eklenirse kesrin değeri oluyor. Buna göre, bu kesrin payı ile paydasının toplamı kaçtır?

Soru: Bir kesrin payı, paydasından 2 fazladır. Bu kesrin payından 5 çıkarılır, paydasına 3 eklenirse kesrin değeri oluyor. Bunu göre, bu kesrin paydası kaçtır?

Soru: Faydası, payının 2 katının 1 eksiğine eşit olan bir kesrin paydasından 4 çıkarılır, payına 2 eklenirse kesrin değeri 1 e eşit oluyor. Buna göre, bu kesrin payı kaçtır?

Soru: Bir sınıftaki kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı tir. Kızlardan 4 kişi, erkeklerden 6 kişi sınıftan ayrılınca bu oran ğ oluyor. Buna göre, başlangıçta sınıfta kaç kişi vardır?

Soru: Bir top kumaşın önce ğ ü, daha sonra da kalanın satılıyor. Geriye 16 m kumaş kaldığına göre, bu kumaşın tamamı kaç m dir?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar