Atatürk’ün Bütünleyici İlkeleri Nelerdir Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

ATATÜRK’ÜN BÜTÜNLEYİCİ İLKELERİ

1. Özgürlük ve BağımsızlıkTürkiye Cumhuriyeti Devleti, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması üzerine kurulmuş, bağımsızlığın simgesi bir devlettir. Dolayısıyla özgürlük ve bağımsızlık Türk Devleti’nin, Türk milletinin vazgeçilmez temel değerleridir.

2. Milli Birlik ve Beraberlik

Vatan toprakları üzerinde yaşayanların, aynı toplum olma bilincini esas almalarıdır. Cumhuriyet inkılap ve kurumlarının korunması için milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulmuştur. Bu ilke, milliyetçilik anlayışının bütünleyicisidir.

3. Milli Egemenlik

Ulus iradesinin ülke yönetiminde söz sahibi olmasıdır. Bu bakımdan Milli egemenlik cumhuriyetçilik ilkesinin bütünleyicidir.

4. Yurtta Barış Dünyada Barış

Türkiye Cumhuriyeti, milli varlığına kastedilmediği sürece içte ve dışta barıştan yana bir politikayı esas almıştır. Bu yönü ile Yeni Türk Devleti, dış politikada saldırgan bir tutum içerine girmemiştir.

5. Akılcılık ve BilimsellikÇağdaş Türk inkılâbının dayandığı temel prensip akılcılık ve bilimselliktir. Her şey aklın ve bilimin temeline dayandırılmıştır. Akılcılık ve bilimsellik, laiklik ilkesinin bütünleyicisidir.

6. Çağdaşlaşma ve Batılılaşma

Çağın üstün teknolojisini almak, uygar değer anlayışını benimsemektir. Çağdaşlaşmayı, ulusal temellere dayandırmaya çalışan bu ilke, taklitçilikten kaçınmıştır. Çağdaşlaşma ve Batılılaşma, inkılapçılığın bütünleyicisidir.

7. İnsan ve İnsanlık Sevgisi

Atatürkçülük, temel yaklaşım olarak insan ve insan sevgisi üzerine kurulmuştur. İnsan, yalnızca insan olduğu için bir değere sahiptir. Bu değer yargısında ırk, dil, din, kültür ayrımı yapılmaz. Temel yaklaşım insan olma bilincidir. Bütün uluslar kardeştir. Bu yönü ile “insan ve insanlık sevgisi” Atatürkçülüğe evrensel bir değer kazandırmıştır. Atatürk’ün, “yurtta barış dünyada barış”ilkesi de insan ve insanlık sevgisine dayanır.

Bütünleyici İlkeler

1. Milli Egemenlik : Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerini bütünler.

2. Milli Birlik ve Beraberlik : Ülke bütünlüğünü, Milliyetçilik ilkesini bütünler.

3. Özgürlük ve Bağımsızlık : Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerini bütünler.

4. Yurtta Barış, Dünya’da Barış : Halkçılık ve Cumhuriyetçilik ilkelerini bütünler.5. Akılcılık ve Bilimsellik : Laiklik ve İnkılapçılık ilkesini bütünler.

6. Çağdaşlık ve Batılılaşma : İnkılapçılık ilkesini bütünler.

7. İnsan ve İnsanlık sevgisi: Atatürk milliyetçiliğinin ve halkçılığının gereğidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi