Edebiyata Giriş Testleri

Hikaye Testleri

Şiir Testleri

Masal – Fabl Testleri

Roman Testleri

Tiyatro Testleri

Biyografi – Otobiyografi – Monografi Testleri

Mektup – E-posta Testleri

Günlük – Blog Testleri

Soru: Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Sanatın gerçekliğiyle dış dünyanın gerçekliğini birbirin den farklı tutan yazar, kalıcılığı yakalar.
B) Kurmaca, yazara göre dış dünyayı düş gücünde eritmekle gerçekleşir.
C) Roman, sadece olayları anlatmaz; olayın geçtiği dönem hakkında da ipuçları barındırır.
D) Roman gerçekliği bilimsel kitap gerçekliğiyle paralel ilerlemez.
E) İnsan-insan ilişkisi kadar insan-doğa ilişkisi de edebiyatın alanındadır.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Seydi Ali Reis’in “Miratü’ı-Memâlik”i ve Evliya Çelebi’nin “Seyahatname” adlı büyük yapıtı coğrafya ile edebiyat arasındaki karşılıklı ilişkiye en güzel örneklerdir.
B) Il. Selim Dönemi’nde İranlılarla yapılan savaşta yer alan vatansever asker Cezmi’nin başından geçenleri anlatan “Cezmi” -ilk tarihi romanımız- edebiyat ve tarih arasındaki ilişkiyi örneklendirir.
C) Peyami Safa’nın birçok tıp kitabını okuduğu, eserlerinde bu bilgilerden yoğun bir şekilde yararlandığı bilinmektedir; bu da edebiyat tıp ilişkisine örnek oluşturur.
D) Yusuf Atılgan’ın “Anayurt Oteli” romanındaki Zebercet, hayata karşı sağlam bir duruş sergilemeyen bir karakterdir. Bu da psikolojinin karakter anlatımındaki önemini gösterir.
E) Divan edebiyatı sanatçılarından Nedim’in şiirlerinde dönemin eğlence hayatı ve toplumsal yapısı ile ilgili bilgi edinilmesi, edebiyat ve felsefe arasındaki ilişkiyi örneklendirir.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ses olayının uygulanmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?
A) Karbon atomlarından oluşan elmasın atom yapısı çok daha farklıdır.
B) Ahmet yazın, her köy çocuğunun yaptığı gibi, yalınayak gezerdi.
C) İstanbul tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği ve başkentlik yapmış bir yer.
D) Sana sunulan farklı bir hayatdır, bu her felaketi içinde barındıran.
E) Yunusları, özellikle yaz aylarında küçük gruplar hâlinde Boğaz’da yüzerken görebilirsiniz.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öykü ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) Hindistan’da kaleme alınmış “Binbir Gece Masalları” o dönemde sağlam bir hikâye geleneğine işaret etmektedir.
B) İtalyan yazar Boccacio’nun XVI. yy.da yazdığı “Decameron” bugünkü hikâyelerin ilk örneği kabul edilmektedir.
C) Kısa hikâye, Türk edebiyatında bir edebi tür olarak XIX. yüzyılın ikinci yarısında görülmeye başlar; ilk örnekler, Tanzimat Dönemi yazarlarına aittir.
D) Bizde destanlar, hikâyenin geçmişi olarak görülmüş ve Dede Korkut Hikâyeleri destandan halk hikâyesine geçişin ilk örnekleri kabul edilmiştir.
E) Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserin içinde halk edebiyatına ait hikâye örneklerine rastlamaktayız.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar