Edebiyat Nedir, Edebiyatın Bilim ve Güzel Sanatlarla İlişkisi Test Çöz 9. sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Edebiyat Testleri, 9. Sınıf Testleri, Testler

9. sınıf Edebiyat Nedir? Edebiyatın Bilim ve Güzel Sanatlarla İlişkisi Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Edebiyat Nedir? Edebiyatın Bilim ve Güzel Sanatlarla İlişkisi Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

 ] }

Soru: Bu parçadan edebiyat ile ilgili olarak;
I. Her sanat dalının malzemesi somut ve gerçekliğe dayalıyken edebiyatçının malzemesi soyut ve hayalidir.
II. Diğer öğretici metinlerde hayat gerçekliği bulunurken edebiyatta gerçeklik kurmacaya evlrilir.
III. “Edebiyatın üslubunda etkileyicilik olmalı” ilkesiyle sözcüklere hayal âlemlerine açılan anlamlar yüklenir.
yargılarından hangilerine kesinlikle ulaşılamaz?
A) Yalnız I    B) I ve II    C) Yalnız II
D) Yalnız III    E) II ve III

Soru: Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İnsanı merkeze alan tüm bilim dallarının birbiriyle ilişki içerisinde olduğuna B) Edebi bir eserdeki anlatıda geçen bir detayın bazen yazara bir bilim dalıyla ilişki kurdurduğuna
C) Diğer bilim dalıyla ilişkisini koparan bir edebiyatçının yazdıklarının gazete haberi kadar kuru bir anlatımının olacağına
D) Bir bilim dalının inceliklerini ne kadar başarıyla kahramanına yansıtsa da aslında özünde o kişinin hep edebiyatçı kaldığına
E) Her bilimsel yapıtın, aslında sanat eserinin kurmacalığına yenildiğine ve hayatın çirkin gerçekliğini yansıttığına

Soru:
I. Duygu, düşünce ve hayallerin söz ya da yazıyla güze” ve etkili bir üslupla anlatılmasıdır. (Edebiyat)
II. İnsanların duygularını anlatmak için kullandıkları işaret sistemidir. (Dil)
III. Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık gibi insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatların genel adıdır. (Güzel sanatlar)
IV. Edebiyatta gerçeklik, hayatı ve tabiatı olduğu gibi göstermektir. (Kurmaca)
V. Gerçek dünya ile ilgili olmayan kurmaca metinlerin genel adıdır. (Edebi metin)
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi ayraç içerisindeki terimle uyuşmamaktadır?
A) I    B) II    C) III
D) IV    E) V

Soru: Bu parçaya göre edebiyat ile ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?
A) Edebiyatın farklı düşünce akımlarına göre farklı şekillerde yorumlandığına
B) Edebiyatın toplumun her kesimi tarafından kabul gördüğüne
C) Edebiyat ile uğraşan kişilerin toplumda farklı bir yerinin olduğuna
D) Estetik kaygı güderek oluşturulan her metnin toplumda karşılık bulduğuna
E) Birçok bilim dalı ile ilişki içinde olan edebiyatın bir güzel sanat olarak görüldüğüne


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar