Kategoriler: 9. Sınıf Edebiyat Testleri, 9. Sınıf Testleri, Testler

9. sınıf Yazım Kuralları Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Yazım Kuralları Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678Son
Geri dön

9. sınıf Yazım Kuralları Test 2

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Yazım Kuralları Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678Son
Geri dön

 ] }

Soru: Bu parçadaki yazım yanlışı aşağıdakilerden hangisi ile düzeltilebilir?
A) “derlerdi” sözcüğündeki ek eylem ayrı yazılarak
B) “doğrusu da” sözcüğündeki “de” bitiştirilerek
C) “kapatmışdı” sözcüğünde ünsüz sertleşmesi kuralı uygulanarak
D) “söz ederler” sözü bitiştirilerek
E) “saygıyla” sözcüğündeki edat, ayrı yazılarak

Soru: Numaralanmış parçalardaki yazım yanlışları aşağıdakilerin hangisinde verilenlerle giderilebilir?
A) Birinci parçadaki “bugün” sözcüğü ayrı yazılarak İkinci parçadaki “ilkbahar” sözcüğü ayrı yazılarak
B) Birinci parçada “ki” ayrı yazılarak İkinci parçada ek-eylem ayrı yazılarak
C) Birinci parçadaki “de” ayrı yazılarak İkinci parçadaki “mini” sözcükleri bitişik yazılarak
D) Birinci parçadaki “kuppeli” sözcüğü “kubbeli” şeklinde yazılarak İkinci parçadaki “keçiyolu” sözcüğü ayrı yazılarak
E) Birinci parçadaki “vezir” sözcüğünün ilk harfi büyük yazılarak

Soru: İkinci parçadaki ikileme bitişik yazılarak Bu parçadaki yazım yanlışının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özel isimlere gelen çekim eklerinin kesme işaretiyle ayrılmamasından
B) Satır sonuna sığmayan sözcüklerin yanlış ayrılmasından
C) Ayrı yazılması gereken “da, de” ekinin bitişik yazılmasından
D) Bitişik yazılması gereken bir birleşik sözcüğün ayrı yazılmasından
E) Gün ve ay isimlerinin yazımına dikkat edilmemesinden


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar