Kategoriler: 9. Sınıf Edebiyat Testleri, 9. Sınıf Testleri, Testler

9. sınıf Edebiyat Nedir? Edebiyatın Bilim ve Güzel Sanatlarla İlişkisi Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Edebiyat Nedir? Edebiyatın Bilim ve Güzel Sanatlarla İlişkisi Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

9. sınıf Metinlerin Sınıflandırılması Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Metinlerin Sınıflandırılması Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678Son
Geri dön

9. sınıf İletişim Öğeleri - Dilin Kullanımından Doğan Türleri Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf İletişim Öğeleri - Dilin Kullanımından Doğan Türleri Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

9. sınıf Edebiyata Giriş Karma Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Edebiyata Giriş Karma Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

9. sınıf Edebiyata Giriş Karma Test 2

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Edebiyata Giriş Karma Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

9. sınıf Edebiyata Giriş Karma Test 3

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Edebiyata Giriş Karma Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

9. sınıf Edebiyata Giriş Karma Test 4

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Edebiyata Giriş Karma Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

9. sınıf Edebiyata Giriş Karma Test 5

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Edebiyata Giriş Karma Test 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

 ] }

Soru: Bu parçadan yola çıkıldığında edebiyat ile ilgili olarak;
I. Sanatçının sadece kurmacadaki hayatla sınırlanmadığı, gerçek hayatı da esere yansıttığı
II. Eser kahramanlarının hayatın içinden insanlar olduğu
III. Yazarın kahramanını canlı aktarabilmesi için kahramanının mesleğiyle ilgili bilimi bilmesi gerektiği
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I    B) I ve II    C) Yalnız II
D) Yalnız III     E) II ve III

Soru: Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) sosyoloji B) tarih C) psikoloji D) felsefe E) coğrafya

Soru: Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi edebiyatçının özellikleri arasında sayılamaz?
A) Gerçek hayatı ruh süzgecinden geçirerek yeniden şekillendirir.
B) Öğreticilik esasına dayalı bir anlatımı değil anlattığıyla sezdirmeyi hedefler.
C) Yaratısı tek anlamlılık taşımadığından her okuyucu için farklı bir anlamı olan metinler oluşturur.
D) Okuyucunun ruh hâline göre yazacağı metnin öğretici mi yoksa edebi mi olacağını belirler.
E) Kurguladığı bir dünyayı her okurun kendi durumuna göre anlayacağı şekilde aktarır.

Soru: Aşağıdakilerin hangisi edebi eserin özelliklerinden değildir?
A) Estetik haz kaygısı ile yazılır ve bu yönüyle öğretici metinlerden ayrılır.
B) Somut konuların yanında soyut konular da anlatılabilir.
C) Ait olduğu toplumun kültürel özelliklerini yansıttığı gibi yazıldığı döneme ait ipuçları da barındırır.
D) Kurmaca olarak meydana getirilir.
E) Kişinin hiç hissetmediği, tanımlayamadığı duyguları aktarmaya çalışır.

Soru: Zülâl Gülbanu Hanımefendi, çocuklarına yarın okulun tatil edildiğini söyledi. Zülâl Gülbanu, çocuklarına aşağıdakilerden hangisini söylerse dil, göndergesel işlevde kullanılmış olur?
A) Okulların tatil edilmesinin sebebi, şiddetli kar yağışıdır.
B) Harika oldu, ödevlerinizi bitirirsiniz!
C) Yarın güzel bir kahvaltı yapalım mı?
D) Sen de bu fırsatı iyi değerlendir.
E) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar