] }

Soru: Gelişmiş batı ülkelerinde meslek liselerine oldukça önem verilmektedir.
Yukarıda anlatılan durumun temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nitelikli ve teknik eleman yetiştirmeleri
B) Öğrenci sayılarının az olması
C) Okul süresinin uzun olması
D) Sadece belli bölgelerde bulunmaları


Soru: Gazetelerin ilan sayfalarında özellikle iş arayan insanların dikkatini çeken bölümler vardır. Bu ilanlarda şirketler, aradıkları elemanın hangi özelliklere, hangi niteliklere sahip olması gerektiğini belirtirler.
Bu bilgiye göre, iş arayan insanların ilana yazacağı bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yazılmamaktadır?
A) Eğitim durumu B) İş deneyimleri C) Yaş durumu D) Hangi ülkeleri gezdiği


Soru: İlgi ve yetenekleri doğrultusunda iyi bir eğitim almış nitelikli insanlardan aşağıdakilerden hangisi beklenmez?
A) Seçtiği meslekte başarılı olur.
B) Kişisel çıkarlarını toplumun çıkarlarından önde tutar.
C) Toplumda üretken bir insan olarak yerini alır.
D) Ülkesinin gelişmesi ve ilerlemesi konusunda sorumluluklarını yerine getirir.


Soru: Nitelikli insanlar zamanı, kaynakları ve emeği israf etmezler. Geliştirdikleri yöntemler, kullandıkları araçlar onların ürünleri ve zamanı daha verimli kullanmalarını sağlar.
Bu parçada nitelikli insanın aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?
A) Yeniliklere açıktır.
B) Tasarruflu kişilerdir.
C) Girişimci ruha sahiptir.
D) İyi eğitim almış kişilerdir.


Soru: Bir ülkenin gelişebilmesi, kalkınabilmesi için nitelikli iş gücüne ihtiyacı bulunmaktadır. Nitelikli insanlar yaptıkları işin sorumluluğunu bilip ülke ekonomisine katkıda bulunarak ülkesinin gelişimine olanak sağlarlar.
Ülkeler için önemli bir unsur olan nitelikli insanlar daha çok aşağıdaki yerlerden hangisinde yetişmektedir?
A) Belediyeler B) Eğitim kurumları C) Askeri bölgeler D) İbadet merkezleri


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar