Demokratik Devlet Ve Organları (Yasama, Yürütme ve Yargı) Test Çöz 6. Sınıf] }

Soru: Yasama yetkisi; yasa yapmak, değiştirmek veya kaldırmak demektir.
Ülkemizde yasama yetkisini kullanan kurum, aşağıdakilerden hangisidir?
A) TBMM
B) İçişleri Bakanlığı
C) Siyasi parti başkanları
D) Mahkemeler


Soru: Orhan ve ailesinin yaşadığı ülkede yasama yürüt me ve yargı güçleri farklı kurumlarda toplanmıştır.
Yukarıda verilen açıklamaya göre Orhan'ın yaşadığı ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ülkede laik olmayan bir sistem uygulanmaktadır.
B) Ülkede güçler ayrılığı bulunmaktadır.
C) Meclis milletvekillerini dışardan seçmiştir.
D) Güçler birliği devlet kurumları üzerinde etkilidir.


Soru: Yargı, yasaların uygulanması sırasında çıkan uyuşmazlıkları ve problemleri çözme işlemidir.
Ülkemizde yargısal işlemlerle ilgili çalışma ve işleyişi görmek isteyen bir kişi aşağıdakilerden hangisi ile ilgili araştırma yapmalıdır?
A) Bağımsız Mahkemeler
B) TBMM
C) Siyasi Partiler
D) Dernekler


Soru: Kişilerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözülmesine yargı denir. Bu uyuşmazlıklar kanunlara göre haklıyı haksızdan ayırmakla çözülür. Bu çözüme adalet denir. Adalet de bağımsız mahkemeler vasıtasıyla sağlanır.
Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bireyler arasında yaşanan sorunlar yargı yoluyla çözümlenir.
B) Mahkemeler aracılığıyla adalet sağlanır.
C) Yargının verdiği kararlar üzerinde yöneticilerin etkisi olmamalıdır.
D) Adaletin sağlanması kanunların mahkemeler tarafından yapılmasına bağlıdır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar