İzohips Haritalarında Yer Şekillerinin Gösterilmesi


Kategoriler: Coğrafya, Harita Bilgisi

Delta

  • Akarsuların denize döküldüğü yerlerde, taşıdığı malzemeleri denizin içinde biriktirmesi sonucu oluşmuş üçgene benzer ovalardır.
  • İzohips haritalarında deltalar, akarsu ağzından denize doğru üçgene benzer bir çıkıntı şeklinde gösterilir.
  • Yükseltileri ve eğimleri çok az olduğundan deltalarda izohips eğrileri çok seyrektir.

Tepe

Çevresine göre yüksekte olan ve farklı eğimlerdeki yamaçlardan oluşan yükseltilerdir.

Sırt

Yamaçların birleştiği keskin çıkıntılardır. İzohipsler sırtlarda “V” şeklini alır. V’nin açık ucu yükseltinin arttığı yöne doğrudur.

Vadi

Vadiler, akarsuların içinden aktığı oluklardır. İzohipsler, vadilerin olduğu yerlerde “Λ” şeklini alır. Λ’nin açık ucu yükseltinin azaldığı yöne doğrudur.

Plato

Derin akarsu vadileri tarafından yarılmış yüksek düzlükleridir. Engebelilikleri az olduğundan platolarda İzohipsler seyrekleşir.

Boyun

Dağlık alanlarda, tepelerin arasında kalan ve yükseltisi tepelere göre daha az olan, ulaşım açısından geçişe elverişli alanlardır.

Yamaç

Sırtın her iki tarafında kalan kısımdır.

Ova

Çevresine göre alçak olan düzlüklerdir. Düz olduklarından dolayı ovalarda İzohipsler seyrekleşir.

Haliç

Gelgitin etkili olduğu kıyılarda, akarsuyun ağız kısmı kara içine doğru huni şeklinde oyulur. Denizin kara içine doğru sokulmasıyla oluşan bu şekle haliç denir.

Kapalı çukur

  • Çevreden içe doğru iniş gösteren yamaçlardan oluşan şekillerdir.
  • Çukurlaşma yönünde çizilen oklarla (–>) gösterilir.
  • İzohips haritalarında içi boş çukurlarda, ok işaretleriyle içe doğru yükseltinin azaldığı belirtilir.
  • Göl gibi içi su dolu çukurlarda, suyun bulunduğu alan renklendirilerek belirtilir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar