İzohips Haritalarında Yer Şekillerinin Gösterilmesi 9.Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya, Coğrafya, Harita Bilgisi

Akarsu

Eş yükselti eğrilerinin “V şeklinde olduğu yerlerde eş yükselti eğrilerini kesen çizgiye denir. V’nin sivri tarafı kaynağı, açık kısmı ise yükseltinin azaldığı yönü veya döküldüğü yeri gösterir.

Akarsuyu oluşturan çizgiler kesik kesik ise mevsimlik akarsuyu gösterir.

Akarsuyun olduğu yerde mutlaka vadi bulunur.

Sırt

İki akarsuyu birbirinden ayıran su bölümü çizgisidir. “V” şeklinde gösterilir. V’nin sivri tarafı alçak yerleri gösterirken açık tarafı daha yüksek yerleri gösterir.

Delta

Akarsuyun taşıdığı alüvyonları sığ denizlerde biriktirmesi ile oluşan yer şeklidir. Gelgitin az olduğu sığ kıyılarda delta oluşur.

Akarsuların oluşturduğu delta ovalarında verimli alüvyal topraklar bulunur.

Yarımada

Üç tarafı denizlerle çevrili kara parçasıdır. Yarımadanın küçüğüne burun denir.

Haliç

Okyanus kıyılarında gelgite bağlı olarak akarsu ağzında oluşan aşındırma şeklidir. Okyanus suları akarsu vadisinin bir kısmını doldurmuştur.

Körfez

Okyanus ve denizlerin kara içine sokulduğu yerlerdir. Körfezin küçüğüne de koy denir.

Dağ-Tepe

Çevresine göre daha yüksek olan yeryüzü şekline denir. İç içe geçmiş eğriler şeklinde gösterilir.

Boyun

İki tepenin en alçak, iki akarsuyun en yüksek yerine denir.

Boynun iki tarafında bulunan eğrilerin yükseltisi eşittir.

Dik Yamaç

Eğimin çok fazla olduğu yamaçlardır. İzohipslerin sıklaştığı yerlerde görülür.

Falez (Yalıyar)

Dalga aşındırması ile oluşan dik yamaçlardır.

Kıyı çizgisinde izohipslerin sıklaştığı yerler görülür. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde çoktur.

Kapalı Çukur (Çanak)

Çeşitli nedenlerle çevresine göre yükseltinin az olduğu çöküntü alanlarıdır. Kapalı çukurun gösterilmesi için özel işaret kullanılması gerekir.

Okun başladığı yerden bittiği yere kadar yükselti azalır.

Plato

Akarsular tarafından derince yarılmış düzlüklere denir.

Ada

Dört tarafı denizle çevrili kara parçasına denir.

Adanın kıyı çizgisinin de sıfır metre olduğunu unutmamak gerekir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar