İyon Uygarlığı

İyon Uygarlığı

Kategoriler: Tarih

1. Mora Yarımadası’nda yaşayan Akalar, Dorların istilasına maruz kalınca Batı Anadolu’da İzmir ve çevresine gelerek Milet, Efes, Foça gibi şehir devletlerini kurdular.

2. İyon şehir devletlerinde siyasi yapı önce krallık, sonra oligarşik ve en sonunda da demokratik yönetimler şeklinde yaşandı.

3. İyon şehir devletleri arasında siyasi birlik yoktu, ancak buna rağmen kültürel birlik sağlandı.

4. İyon şehir devletleri deniz ticareti ve kolonicilikle uğraştılar.

5. İyonya, ilkçağın en önemli kültür ve bilim merkezlerinden biriydi, İyonya’nın bilim ve kültür merkezi olarak gelişmesini sağlayan başlıca nedenler şunlardır;
a. Şehir devletlerinde serbest düşünce ortamının bulunması,
b. Ekonomik refahın yüksek olması,
c. İyonya’nın, Ön Asya’dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasında olması.

6. Fenike alfabesini kullanan İyonlarda pozitif bilimlerle uğraşan Tales, Pisagor ve Hipokrat gibi bilim adamları da yetişti.

7. İyonlar çok tanrılı bir dini inanca sahiplerdi. Tanrılarını insan gibi düşünürlerdi, tanrılarını insanlardan ayıran özellik ise onların ölümsüz olmalarıydı.

8. İyonlar heykeltraşlıkta ilerlediler, en önemli eserleri ise Artemis Tapınağı’dır. Bu yönleriyle Yunan medeniyetinden etkilendiler.

9. İyonlar, Perslerin Batı Anadoluyu istilası sonucu yıkıldılar.

Önemli Not:

  • İyonya’da Matematikte; Pisagor – Thales Tıpta; Hipokrat Tarihte; Heredot Edebiyatta; Homeros (İlyada Odesa) Felsefe’de; Diyojen gibi alimler vardı.
  • İyon şehir devletlerine polis denirdi.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar