İyonik Kristaller


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Maddenin Halleri

İyonların iyonik bağlarla bir arada bulunmasıyla oluşan katılara iyonik kristal katılar adı verilir. İyonik kristaller zıt yüklü iyonların elektrostatik çekim kuvveti ile birbirini çekmesi sonucu bir araya gelen NaCl, ZnF2, KCl, NaAl(SO4)2 gibi katılardır.


NaCl katısının geometrisinde Na+ iyonları, Cl iyonları istifinin arasına yerleşmiş gibidir.NaCl bileşiğinde her bir sodyum katyonu (Na+) 6 klorür (Cl) anyonuyla; her bir klorür iyonu da 6 sodyum katyonuyla çevrilidir. Bu birim sürekli tekrarlanarak sodyum klorür kristalini oluşturur.

İyonik katıların CaS de olduğu gibi iyonların ikisinin de tek yüklü (Ca2+ , S2-) olduğu basit yapılar olduğu gibi çok atomun olduğu Fe3[Fe(CN)6]2 gibi karmaşık yapıları da vardır. İyonik kristal katıların;

  • Bağ yapıları oldukça sağlamdır.
  • Katı halde iyonlar sabit olduğundan elektrik akımını iletmezler. Bununla birlikte suda çözündüklerinde ya da erimiş hallerinde (sıvı) iyonları serbest hale gelir ve elektrik akımını iletirler.
  • Erime, kaynama sıcaklıkları oldukça yüksektir ve genellikle serttirler.

Zıt yüklü taneciklerin elektrostatik çekim kuvveti sonucu oluşan iyonik bağı bileşiklerin katı halleri iyonik kristalleri oluşturur. Katı halleri serbest halde iyon içermediklerinden elektrik akımı iletmezler.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi