İstanbul’un Fethi’nin Dünya Tarihi Açısından Önemi 10. Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Dünya Gücü Osmanlı 10. Sınıf, Tarih
  • İstanbul’un fethiyle Orta Çağ kapanırken Yeni Çağ başladı.
  • 1058 yıllık Bizans tarih oldu.
  • Dev topların büyük surları yıkabileceği görüldü. Bu durum Avrupa’nın siyasal hayatını etkiledi. (Avrupa’da feodalite tamamen sona erdi.)
  • İstanbul’da bulunan Bizanslı bilim adamları fethin ardından İtalya’ya yerleştiler, bu durum ise Rönesansı başlattı.
  • Ortodoks Patrikhanesi Osmanlı koruyuculuğuna girdi.
  • Avrupalı devletler bu olaydan sonra İstanbul’da ilk sürekli elçiliklerini açmaya başladılar.
  • Boğazlar ve İpek Yolu’nun Osmanlı kontrolüne girmesi Avrupalıları yeni ticaret yolları aramaya teş­vik etti, bu durum ise Coğrafi Keşiflerin yapılması­na neden oldu.] }

Soru: İstanbul'un Osmanlılar tarafından kuşatılması üzerine İmparator Konstantin Katolik Klisesi ile Ortodoks Kilisesi'ni birleştirmeyi önermiş ancak İstabul halkının karşı çıkmasından dolayı bu amacına ulaşamamıştır. Buna göre,
I. Hristiyan dünyasında mezhep çatışmaları yaşandığı,
II. Ortodoksların Katoliklerle anlaşamadığı,
III. Bizans'ta mezhep birliğinin olmadığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l B) Yalnız Il C) Yalnız III
D) Ive II E) I, ll ve III

Soru: II. Mehmet Bizans İmparatorluğu'na son verebilmek için siyasi ve askeri birçok hazırlık yapmıştır.
Aşağıdaki hazırlıklardan hangisi daha çok siyasidir?
A) Rumeli Hisarı'nı (Boğazkesen) yaptırması
B) Dört yüz parçalık donanma hazırlatması
C) Büyük toplar döktürmesi
D) Karamanoğulları, Macaristan ve Sırbistan ile antlaşma yapılması
E) Saray ve Vize kalelerinin alınması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar