Işığın Madde ile Karşılaşması 5. Sınıf

Kategoriler: 5. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

Bazı maddeler ışığın tamamını, bazıları ise bir kısmını geçirir bazıları ise hiç geçirmez.


Saydam Maddeler
Işığı geçiren, arkasından bakıldığında diğer taraftaki cisimleri net olarak gösteren maddelerdir.
Camdan dışarıya baktığımızda etrafı net olarak görebiliriz.
Cam, temiz su ve hava saydam maddelere örnektir.

Yarı Saydam Maddeler
Işığın bir kısmını geçiren, arkasından baktığımızda net bir görüntü oluşturmayan maddelerdir.
Buzlu cam, sis, tül perde ve yağlı kağıt yarı saydam maddelere örnektir.

Saydam Olmayan (Opak) Maddeler
Işığı geçirmeyen arka tarafını göremediğimiz maddelerdir.
Tahta, duvar, beton ve kitap opak maddelere örnektir.

Bilgi: Bazı maddelerin kalınlıkları artırılarak ya da azaltılarak saydamlığı değiştirilebilir.
Saydam bir maddenin kalınlığı arttıkça ışık geçirgenliği azalır.
Örneğin; su normalde saydam iken suyun derinliği artarsa saydamlığı azalır.
Çok İnce bir kağıdın arkasındaki cisimleri az da olsa görüyor İken kalınlığı arttırıldığında saydamlığı azalır ve arkasındaki cisimler görünmez hale gelir.

Bilgi: Röntgen ışınları ve X ışınları bazı opak maddelerden geçebilir. İnsan vücudu ve valizler normalde opak (Saydam olmayan) dır. Bazı durumlarda X ışınlarından dolayı yarı saydam gibi görünebilirler.

ÖRNEK: Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)  Duvar – Opak madde
B)  Tahta – Opak madde
C)  Su – Saydam madde
D)  Buzlu cam – Opak madde

ÇÖZÜM: Buzlu cam, ışığın bir kısmını geçirip arkasında net bir görüntü oluşturmadığı için yarı saydam maddelerdir. Cevap: D] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar