İşaret Zamirleri Türkçe 4.Sınıf


Kategoriler: 4. Sınıf Türkçe, Türkçe

İşaret (Zamirleri) Adılları:

Varlıkların yerini belirtmek için kullanılan adıllara işaret adılları denir.

İşaret adılları, cümlelerde adlara getirilen durum eklerini alabilirler.Tekil İşaret Adılları: Bu, şu, 0
Çoğul İşaret Adılları: Bunlar, şunlar, onlar

Öteki, beriki, burası, şurası gibi sözcüklerde işaret adılıdır.

Not: Tekil işaret adılları (o, bu, şu) ile işaret sıfatlarını karıştırmamak için şunu hatırlamalıyız. Sıfatlar her zaman bir adın önüne gelir ve ek almazlar.

İşaret adılları durum eklerini alırlar.

  • bunun kapağı kırık” “onları çöpe at.”
  • şunun yanındaki ev, onun penceresi açık”

Hangi cümlede bir işaret adılı vardır?
A) Bu resim çok güzel.
B) Şu ayakkabıyı beğendim.
C) Bunları kim alacaklı?
D) O tablo satıldı.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi