İşaret Sıfatı


Kategoriler: Şiir, Sıfatlar (Ön Adlar), Türk Dili ve Edebiyatı

İşaret Sıfatı: İsimleri işaret yoluyla belirten sıfatlardır.Bu yolda hemen her gün kaza oluyor.
cümlesinde “bu” sözcüğü kendinden sonra gelen “yol” ismini işaret ederek belirtmiştir. Dolayısıyla “bu” sözcüğü işaret sıfatıdır.

Şu şarkıyı dinledikten sonra kalkalım.
cümlesinde “şu” sözcüğü “şarkı” adını işaret anlamıyla belirtmiştir. O hâlde “şu” sözcüğü işaret sıfatıdır.

O çocuğun paraya değil, bir yuvaya ihtiyacı var.
cümlesinde “o” sözcüğü de çocuk ismini işaret yoluyla belirttiğinden işaret sıfatıdır.Bu sözcüklerin yanında,
Öteki elbiseyi daha çok beğenmiş.
Beriki tabloyu almak istiyorum.
Şuradaki evde oturduğunu söyledi.
Oradaki insanların sorunlarını çözmek gerekiyor.
cümlelerindeki altı çizili sözcükler işaret sıfatıdır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi