İlk Türklerin yaşadığı coğrafya


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 9. Sınıf, Tarih

  • Bir toplumun yaşadığı coğrafi bölgenin fiziki yapısı, o toplumun hayat tarzının oluşumunu etkiler. Türk toplumunun hayat tarzına da yaşadığı bölgenin coğrafi özellikleri şekil vermiştir.
  • Tarımın sınırlı alanlarda yapılabildiği buna karşın otlakların geniş yer tuttuğu Orta Asya’da Türk boyları geçimlerini hayvancılık üzerine kurmuştur. Bu nedenle hayvancılık ile uğraşan Türklerin büyük çoğunluğu, konar-göçer bir yaşam tarzını benimsemiştir.
  • İlk Türk toplulukların su kaynaklarına yakın, yaylak-kışlak hayatı üzerine kurulu bir yaşamları vardı. Bu yaşam tarzında boylar, büyük sürüler halinde baktıkları hayvanların ürünleriyle hayatlarını sürdürürlerdi.

Boyların Yaylaya Göçü

  • Yaylalar, öyle gelişigüzel, sahipsiz yerler değildi. Her boyun veya oymağın belirli yaylası ve otlağı vardı.
  • Yaylalara göç, boy beyinin emri ile başlardı. Türklerin çadırlarda yaşaması ve eşyalarının hepsinin taşınabilir olması nedeniyle göç hazırlığı kısa sürede tamamlanırdı.
  • Göçler, çift hörgüçlü develer (yüklet) veya dört tekerlekli, üstü kapalı ve öküzlerle çekilen arabalarla (kağnı) yapılırdı.

Türkler yaygın olarak konar-göçer bir yaşam sürmüştür.Bilgi: Avrasya’da yaşayan Türk boylarından bazıları, uygun tarım alanlarında hem tahıl hem de meyve-sebze yetiştirmiştir. Yaşamaya uygun alanlarda yerleşik hayata geçerek şehirler kurmuşlardır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi