İlk Devletlerde Askeri, Sosyal ve Ekonomik Yaşam


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İnsanlığın İlk Dönemleri, Tarih

Soru:
– Gediz ve Küçük Menderes ırmakları arasında varlık göstermişlerdir.
– Kara ticaretine önem vermişler ve Kral Yolu’nu oluşturmuşlardır.
– ‘Ticarette takas usulüne son vererek parayı bulmuşlardır.
Bazı özellikleri verilen bu İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hititler   B) Lidyalılar   C) Asurlular   D) Frigler  E) Urartular

Soru: Tanrılarına hesap vermek için Hititler yaşadıkları olayları “anal” adı verilen yıllıklara kaydetmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi Anallann objektif tarih yazıcılığının örnekleri sayılabileceğinin göstergesidir?
A) Dinsel inançlarından dolayı yazılması
B) Başarılar kadar başarısızlıklardan da bahsedilmesi
C) Olayların yer ve zamanını belirtmesi
D) Çok tanrılı dinlere inanmaları
E) Hitit kralları hakkında bilgiler verilmesi

Soru: MÖ 1296’da başlayan Kadeş Savaşı, Hitit ve Mısır devletlerinin çıkarlarının Kuzey Suriye topraklarında çatışmasından dolayı çıkmıştır.
Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisine kanıt olarak gösterilemez?
A) İki devlet arasındaki egemenlik mücadelesi savaşın yaşanmasına neden olmuştur.
B) Suriye toprakları stratejik önem taşımaktadır.
C) Hitit ve Mısır dönemin en güçlü devletlerindendir.
D) Kadeş Savaşı sonrası Mısır uygarlığı yıkılma sürecine girmiştir.
E) Devletler arası rekabet savaşların yaşanmasına yol açmıştır.

Soru: Urartular ev şeklinde mezarlar yaparak ölen kişileri günlük hayatta kullandıkları eşyalarıyla birlikte gömmüşlerdir. Bu durum Urartularla ilgili;
I. ölümden sonraki yaşama inandıkları,
II. geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılık olduğu,
III. çok tanrılı dinleri inandıkları
çıkarımlarından hangilerinin göstergesidir?

Soru: İlk Çağ’da İyonya’da;
° Pisagor, Dünya’nın yuvarlak olduğunu öne sürmüştür.
° Tales, Güneş tutulmasını hesaplamıştır.
bu gelişmeler aşağıdakilerin hangisiyle açıklanabilir?
A) Özgür düşünce ortamının olmasıyla
B) Baskıcı bir inanç sistemlerinin olmasıyla
C) İnsanların gelir düzeylerine göre sınıflara ayrılmasıyla
D) Çeşitli etnik grupların bir arada yaşamasıyla
E) Çok tanrılı inancın benimsenmesiyle
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar