II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) Dönemi TYT-AYT-YKS


Kategoriler: Tarih

II. MEHMET (FATİH) DÖNEMİ (1451 -1481)

İstanbul’un Fethinin NedenleriBizans’ın şehzadeleri kışkırtması,

Bizans’ın Haçlı Seferlerine zemin hazırlaması,

Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantının sağlanabilmesi,

Bölge ticaret yollarının ele geçirilmek istenmesi,

Hz. Muhammed’in hadisinin olması,

Eski bir kültür ve yerleşim merkezi olması.

Yapılan Hazırlıklar

Şahi adı verilen kuşatma topları döktürüldü.Bizans’ın yardım alabileceği kara ve deniz yolları denetim altına alındı.

Balkanlardan gelebilecek yardımı önlemek için, akıncı birlikleri Rumeli’ye gönderildi.

Rumeli (Boğazkesen) Hisarı yaptırıldı.

400 parçalık yeni bir donanma inşa ettirildi.

II. Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusu 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fethetti.

Fethin Türk Tarihi Açısından Sonuçları

Osmanlılar, imparatorluk haline geldi.

Anadolu ve Orta Doğu, Avrupa’nın tehdit ve baskısından kurtuldu.

Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlandı.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi tamamlandı, Yükselme Dönemi başladı.İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu.

Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü sağlandı.

II. Mehmet “Fatih” unvanını aldı.

Fetih müjdesi, Müslüman ülkelerde sevinçle karşılandı.

Dünya Tarihi Açısından Sonuçları

Bin yıllık Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı.

Avrupa krallıkları, top sayesinde derebeyliklere son verebileceklerini anladı.

İstanbul’un fethiyle eski Roma kültürü ve birçok bilim adamı İtalya’ya taşındı. Bu durum, Rönesans hareketlerinin başlamasında etkili oldu.

Yeniçağ başladı.

Akdeniz, Karadeniz ve Ege ticaretinin Türklerin eline geçmesi, Avrupalı devletleri Coğrafi Keşiflere sevk etti.

Fatih Ortodoks Kilisesi’ni kontrol altına almakla;

Avrupa Hristiyan birliğini bozmayı,Katoliklere karşı Ortodoksları bir güç olarak kullanmayı

Batı Seferleri

Sırbistan üzerine sefer düzenlenerek Belgrat dışındaki topraklar ele geçirildi

Mora fethedildi.

Eflak ve dolayları Osmanlıya bağlandı .

Bosna – Hersektoprakları Osmanlı ülkesine katıldı.

Arnavutluk Osmanlılara katıldı. Bunun ardından Boğdan (Romanya) Osmanlılara bağlandı.

Anadolu Seferleri

Cenevizlilerden Amasra alındı.

İsfendiyaroğulları’ndan (Candaroğulları) Sinop alındı.

Trabzon Rum İmparatorluğu’na son verildi (1461).

Osmanlıyı en çok uğraştıran Karamanoğulları’na son verildi. Konya ve Karaman alındı (Karamanoğulları’na tamamen son verilmesi II. Bayezid dönemidir).

Otlukbeli Savaşı’nda Akkoyunlu Devleti mağlup edildi (1473). Bu savaş sonucu Akkoyunlular yıkılma sürecine girdi. Diğer yandan Osmanlıya karşı oluşturulan Doğu – Batı İttifakı’da bozulmuş oldu.Deniz Seferleri

Ege Adaları (İmroz, Taşoz, Bozcaada, Midilli, Limni, Semendirek) fethedildi.

Karadeniz’in güvenliğini sağlamak ve doğu ticaretini ele geçirmek amacıyla Kırım’a sefer düzenlendi. Kırım fethedildi (1475).

Böylece;

İpek Yolu Osmanlı kontrolüne girdi.

Karadeniz Türk gölü haline geldi.

Kırım Hanlığı Osmanlıya bağlandı.

Rodos’a sefer düzenlendi ancak alınamadı (1480)

Zenta, Ayamavra ve Kefalonya gibi adalar fethedildikten sonra önem taşıyan İtalya’ya sefer düzenlendi. Otranto fethedildi. Ancak Fatih’in ölümü üzerine İtalya seferleri durdu.

Osmanlı – Venedik Savaşları (1463 – 1479)

Akdeniz’deki üstünlükleri tehlikeye düşen Venedik Osmanlı’ya savaş açtı. On altı yıl süren savaşlar sırasında Osmanlı Arnavutluk’u ele geçirdi. Venediklilerin isteği üzerine antlaşma imzalandı. Bu antlaşma ile ilk kez yabancı bir devlete ayrıcalıklar verildi. Verilen ayrıcalıklar tek yanlı olup, Osmanlının bu ayrıcalıklardan yararlanması söz konusu değildi.

Fatih bu antlaşma ile Hristiyan birliğini bozmayı ve Akdeniz ticaretini canlı tutmayı amaçlamıştır.

Diğer Gelişmeler

Sahn-ı Semah ve Tetimme Medreseleri’ni kurdu.

Topkapı Sarayı’nı yaptırdı.Devlet adamı yetiştirmek amacıyla Topkapı Sarayı’nda Enderun Mektebi‘ni açtı.

Divan başkanlığını sadrazamlara bırakarak divan toplanma günlerini azalttı.

Birçok devleti Osmanlı topraklarına kattı.

Anadolu Türk birliğini sağlama yolunda önemli adımlar attı.

Kanunname-i Ali Osman adıyla anılan ilk sistemli ve yazılı yasaları hazırladı.

Fatih’in son zamanlarında Hicaz su yolu sorunu nedeniyle Osmanlı – Memluk ilişkileri bozuldu.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi