Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Hz. Yusuf (a.s) Kur’an’da kıssası anlatılan en önemli peygamberlerden biridir. 0, Kur’an’da adı geçen yirmi beş peygamberden biridir. Babası da bir peygamber olan Hz. Yakup (a.s.)’dır. Hz. Yusuf’un kıssası Kur’an’ın 12. Suresi olay Yusuf Suresi’de geçmektedir. Kur’an’da “kıssaların en güzeli” olarak nitelendirilen peygamber kıssası Hz. Yusuf’un kıssasıdır. Sevgi ve merhamet yönü ön plana çıkan bir peygamberdir. Rüya yorumlama mucizesiyle bilinmektedir. Hz. Yusuf’un dikkat çeken en önemli özelliklerinden biri de tam bir iffet abidesi olmasıdır. Yüz güzelliğiyle beraber ahlak güzelliğiyle ön plana çıkan bir peygamberdir. Hz. Yusuf başına gelen onca sıkıntıya sabretmiş ve kendisine bu sıkıntıları yaşatan kardeşlerini de affetmiştir.

Hz. Yusuf (a.s)’ın hayat kronolojisini şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Hz. Yusuf, ilk olarak 11 yıldız Güneş ve ayın kendisine secde ettiğini görmüş ve bu rüyasını babasına anlatmıştır.

2. Babası rüyasını kardeşlerine anlatmamasını istemiştir.

3. Kardeşleri onu öldürmek için pikniğe götürmüşlerdir.

4. Kardeşleri tarafından kıskanıldığından onlar tarafından kuyuya atılmıştır.

5. Kuyudan yoldan geçen bir kervan tarafından kurtarılmıştır.

6. Mısır’da köle pazarında bir köle olarak Mısır sarayına satılmıştır.

7. Züleyha tarafından maruz kaldığı iftira sonrasında hapse atılmıştır.

8. Hapiste Mısır kralının gördüğü rüyayı yorumlamıştır.

9. Kralın rüyasını yorumladıktan sonra suçsuzluğu da ispat edilerek hapisten çıkmıştır.

10. Mısır’a maliye bakanı olmuştur.

11. Kıtlık yılları baş göstermiştir.

12. Kıtlık yıllarında yiyecek için saraya gelen kardeşlerini affetmiştir.

13. Babası ve ailesini Mısır’a davet etmiş ve yıllardır özlemini çektiği babası ve ailesine kavuşmuştur.

Hz: Yusuf (a.s)’ın Kıssasından Ders çıkaralım

Allah, Kur’an kıssalarını ibret alınarak ders çıkarılması için anlatmıştır. Hz. Yusuf (as)’ın kıssasından çıkarılacak bir çok ders vardır. Hz. Yusuf peygamber başına gelen olaylara sabrederek büyük bir sabır örneği sergilemiştir. Ayrıca kendisini ölüme terk eden kardeşlerini affederek büyük bir davranış örneği sergilemiştir. Kardeşleri de kıskançlıklarının kurbanı olarak neredeyse kardeş katili olacak aşamaya gelmişlerdir. Kardeşleri yaptıklarından pişman olmuş, Hz. Yusuf ise sabrederek sabrının sonunda selamete ulaşmıştır. Ayrıca Hz. Yusuf peygamber her koşulda güzel ahlaklı davranarak tam bir iffet abidesi olmuştur. Bizlerde her zaman başımıza gelenlere sabretmeliyiz. Kıskançlık ve hasetlik gibi duygulardan uzak durmalıyız.Her zaman iffetli ve namuslu davranmalıyız. Bağışlayıcı ve affedici olmayı tercih etmeliyiz.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar