Hz. Ömer Dönemi (634 – 644)

Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İslam Medeniyetinin Doğuşu, Tarih
 1. Hz. Ömer iri yarı ve güçlü kuvvetliydi, en önemlisi adaleti ve cesaretiyle de sevilen biriydi.
 2. Hz. Ebu Bekir’in vefatıyla halife seçilen Hz. Ömer fetihlere devam etti. Hz. Ebu Bekir’in başlattığı Suriye – Şlistin’in fethini 636 Ecnadeyn Sava­şıyla tamamladı. 637’de de Kudüs’ü aldı.
 3. Hz. Ömer Sasanilerle yaptığı 634 Köprü, 636 Kadisye, 637 Celula ve 642 Nihavent Savaşlarıyla İran’ı fethetti, böylece ilk defa Türklerle sınır komşusu olundu.
 4. 639 yılında Kuzey Afrika’nın fethine başlayarak Mısır’ın tamamını ve Libya’nın bir kısmını aldı.
 5. Dört Halife Dönemi’nde fetihlerin en fazla yapıldığı dönem Hz. Ömer devridir.

Hz. Ömer Dönemi Önemli Olayları

 • Hz. Ömer İslam Devleti’nin geniş sınırlara ulaş­tırınca devlet yönetiminde askeri, adli ve mali alanda yenilikler yaptı.
 • Ülkeyi yönetim birimlerine bölerek, illeri valiliklere ayırdı; ayrıca adaleti sağlamak için her ile kadı atadı.
 • Hz. Ömer mali problemi çözebilmek için ilk defa Mali Divan kurdu.
 • Stratejik bölgelerde (Şam, Kufe, Basra, Bağ- dat) Ordugah şehirler kurdu. Ayrıca ilk düzenli ve sürekli orduları oluşturdu.
 • Orduyu daha iyi idare edip fetihleri hızlandırmak amacıyla Divan-ı Cund’u (ordu divanı) kurdu.
 • Ordunun masraşarını ve askerin maaşlarını karşılamak için ikta sistemini kurdu.
 • Hz. Muhammed döneminde kurulan Beytü’l Mâl’i (Devlet hazinesi) yeniden düzenleyerek ilk bütçeyi hazırladı.
 • Hicri takvim de bu dönemde düzenlendi (639).

Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar