Hz. Muhammed’in İslamı Yayma Çabaları ve Toplumsal Barış


Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Hz. MUHAMMED’İN TOPLUMSAL BARIŞA YÖNELİK ETKİNLİKLERİ

Medine’de Arap kökenli Evs ve Hazreç kabileleri ile Yahudi olan Beni Nadir, Beni Kaynuka ve Beni Kurayza kabileleri vardı. Toplumsal barışı sağlamak adına peygamberimiz ilk önce Medine’de toplumsal barış ve huzuru sağlamaya yönelik olarak muhacirlerden her birini, ensardan biri ile kardeş ilan etti. Hz. Ali’yi de kendisine kardeş seçti. Birbirlerine düşman olan Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırdı. Medine’de yaşayan tüm dini gruplarla vatandaşlık esasına dayalı bir anlaşma yaptı. Buna göre Medine’yi dış saldırılara karşı beraber savunacaklardı. Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar, Müslümanlarla Yahudiler arasında herhangi bir anlaşmazlık çıkarsa Hz. Muhammed hakem kabul edilecek. Bu anlaşmaya denildi. Hz. Muhammed gençlik yıllarında, daha önce Mekke’nin ileri gelenleri tarafından kurulan ve amacı haksızlığa uğrayanlara yardım etmek olan Hılfu’l Fudûl’a üye olmuştur.

6. HZ. MUHAMMED’İN İSLAM’I YAYMA ÇABALARI

Medine’de ilk olarak bir mescit yapıldı ve adına denildi. Burada namaz kılınıyor, İslami meseleler konuşuluyor ve eğitim faaliyetleri yürütülüyordu. Medine dışından gelen konuklar ve yabancı ülkelerin temsilcileri de burada ağırlanıyordu. Ayrıca peygamberimizin evi de bu mescide bitişik odalar şeklinde yapıldı. Mescidin bitişiğine yapılan Suffa’da kimsesiz Müslümanlar kalıyor ve ilim öğreniyorlardı. Burası İslam’ın ilk okulu olmuştur. Burada yetişenler, İslam’ı anlatmak ve öğretmek için başka beldelere gönderilirdi.

Medineli Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında Bedir (624), Uhud (625) ve Hendek (627) savaşları olmuştu. Savaş dönemi, Hudeybiye Barış Antlaşması (628) ile sona ermişti. Anlaşma imzalandıktan sonra, barış ve huzur ortamı oluştu. Bu ortamda birçok hükümdara İslam’a davet mektubu gönderildi. İki yıl sonra Mekkeli müşrikler anlaşmayı bozdular. Bunun üzerine Hz. Muhammed büyük bir orduyla Mekke’ye yürüdü ve orayı fethetti (630). Kâbe putlardan temizlendi. Bu fetihten sonra birçok kabile guruplar halinde Müslüman oldu.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar