Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

HZ. MUHAMMED KUR’AN-I KERİM’İ AÇIKLAYICIDIR

Kur’an—ı Kerim’i açıklamak Hz. Muhammed’in peygamberlik görevlerinden birisidir. Onun bu görevine Kur’an’da vurgu yapılmaktadır. Kur’an’ın en güzel şekilde anlaşılması onun açıklamaları sayesinde mümkün olmuştur.

AYET

“…İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur’an’ı indirdik.” (Nahl suresi, 44)

Kur’an’da bazı ayetler açık hükümler içerirken bazıları da yorumlanmaya ihtiyaç duyar. Hz. peygamberin ayetlere getirdiği açıklamalar onların doğru anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. Müslümanlar Kur’an ayetlerini anlama konusunda ihtilafa düştüklerinde Hz. Peygamberin açıklamalarına başvurmuşlardır. Hz. Peygamberin sözleri, vahiyle anlatılmak isteneni ve Müslümanların neyi nasıl yapmaları gerektiğini güzelce ortaya koymuştur.

Kur’an-ı Kerim’de ibadetlerle ilgili ayetlerde ibadetlerin tarz olduğu belirtilir. Ancak o ibadetin nasıl yapılacağını, yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ayrıntılı olarak belirtmez. Mesela namazın farz olduğu ayetlerde kesin olarak bildirilmiştir. Ancak hangi vakitte kaç rekât kılınacağı, kıraat olarak nelerin okunacağı, rükunun, secdenin ne şekilde yapılacağını öğrenmemiz ancak peygamber efendimizin açıklamaları ve uygulayarak göstermeleriyle mümkün olmuştur. Peygamberimizin Kur’an ayetlerini açıklamasıyla Yüce Allah’ın vahyini daha kolay anlayabiliyoruz. Peygamberimizin veda hutbesinde de işaret ettiği gibi, İslam’ı doğru bir şekilde anlamanın yolu Kur’an’a ve peygamberimizin sünnetine başvurmakla mümkün olacaktır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar