Hümanizm – Edebiyat (Edebi) Akımı Temsilcileri AYT


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı -

HÜMANİZM

 • Hümanizm sözcüğü Latincedeki “humanus”tan (insan) gelir.
 • Hümanizm, sözcük olarak “insanlık aşkı”, ”insancıllık”, “insaniyete muhabbet”, “insanı dil, din, renk ayrımı gözetmeden sevmek” anlamlarına gelir.
 • İlk belirtileri 14. yüzyılın başında İtalya’da görülmeye başlanan hümanizm ve Rönesans, asıl gücüne 15. yüzyılda ulaşmış ve 16. yüzyılın sonuna kadar varlığını sürdürmüştür.
 • Hümanizmin ortaya çıkmasında Coğrafi keşifler, Katolik mezhebine karşı Protestan mezhebinin ortaya çıkması, Haçlı seferleri ve başka sebeplerle Doğu-İslam medeniyetinin tanınması, maddi refahın artması, burjuva sınıfının ortaya çıkması etkili olmuştur.
 • Hümanist sanatın asıl konusu insandır.
 • Hümanizmin amacı, insanı Cennet’teki kusursuzluğuna doğru götürmektir.
 • Hümanist sanatçılar milli halk edebiyatlarından uzaklaşmış, üslup ve biçime çok önem vermiştir.
 • Akım, bütün insanlığa seslendiği için “evrensel” özellikler taşır.
 • Sanatta asıl kuralın taklit (mimesis / yansıtma) olduğu savunulmuştur.
 • Eski Yunan ve Latin sanatını örnek almışlardır.
 • Sanatçıların büyük kısmı aristokrattır, yani asker ve asilzadedir.
 • Hümanistler, anlatımda sanat endişesi taşıdıkları için yapay ve sanatlı bir dil kullanmışlardır.

Hümanizm Temsilcileri (Fotoğraflı)

 • Dante Alighieri
 • Francesco Petrarca
 • Giovanni Boccaio
 • François Rabelais
 • Pierre de Ronsard
 • Michel de Montaigne
 • Migel de Cervantes
 • William Shakespeare.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar