Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Hikaye (Öykü), Türk Dili ve Edebiyatı

Hikayede olay iki zıt gücün mücadelesi şeklinde ortaya çıkar. Bu mücadele kişiler arasında olabileceği gibi, aynı kişide de toplanabilir. Bu durumda çatışma daha çok kişinin kendi içinde olur. Yani psikolojik bir özellik gösterir. Hikayelerde çoğunlukla bir çatışma söz konusudur. Hemen her hikaye bir çatışma yani bir problem üzerine kuruludur. Örneğin bir hikayede cinayetten söz ediliyorsa cinayeti kimin işlediği, amacı, çevresindekilere karşı tavrı ya da vicdanıyla mücadelesi bir çatışma halinde verilir. Çatışma, hikayedeki kişi ya da kişilerin çevresiyle olabildiği gibi kendi iç dünyasında da olabilir. Hikaye kişilerinin çevresiyle olan çatışmasına dış çatışma, kendi iç dünyası, vicdanıyla olan çatışmasına ise iç çatışma adı verilir.

Anlatılan olayla ilgili problem, genellikle hikayenin başlarında, giriş kısmında verilir. Bu problemin çözümünü zorlaştıran, olayı daha da karmaşık hale getiren unsurlar gelişme bölümünde ortaya çıkar. En sonunda problemin çözümüne, çatışmanın sona ermesine yönelik çaba içine girilir ki bu bölüm doruktur. Burası, problemin çözülmekte olduğu en heyecanlı noktadır. Problem çözüldükten sonra ise hikayenin sonuç bölümü gelir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar