Hendek Savaşı (627)

Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İslam Medeniyetinin Doğuşu, Tarih
  • Mekkeli müşrikler İslamiyete son vermek amacıyla 10 bin kişiyle Mekke’ye yöneldiler.
  • Bu savaşta etkili olan bir diğer neden de Hayber ve Medine Yahudilerinin Mekkelileri Müslümanlara karşı kışkırtmalarıydı.
  • Medine’de Müslümanlarla istişare yapan Hz. Muhammed, Medine’de kalıp savunma savaşı yapmaya karar verdi.
  • Selman-ı Farisi adlı bir İranlı Müslümanın önerisiyle şehrin çöle bakan kısmına hendek kazacaktı.
  • Her yönüyle savunma savaşı olan bu mücadeleyi Müslümanlar kazandılar.

Hendek Savaşının Önemi

  • Bu savaşla bundan sonra Mekkeliler savunmaya geçerken, Müslümanlar taarruza geçtiler.
  • Mekkelilere yardım eden Yahudiler Medine’den kovuldular.
  • İslamiyetin yayılması hızlandı.

Bu savaş sonucunda;

  • Müslümanlar son kez savunmada bulunmuş, Müşriklerin taarruz gücü kırılmış,
  • Müşriklerle işbirliği yapan ve Medine Sözleşmesi’ni ihlal eden bazı Yahudi kabileleri Medine’den çıkarılmıştır.] }

Müşrikler, on bin kişilik bir kuvvetle yeniden Medine'ye yürümüşler, İslam Devleti'ne kesin bir darbe vurmayı amaçlamışlardır. Hz. Muhammed, meydan savaşı yapılması yerine Medine'nin etrafına hendek kazılmasını öneren İranlı Müslüman Selman-ı Farisi'nin önerisi üzerine, Hendek Savaşı'nı yapma kararı vermiştir. Arap Yarımadasında pek fazla bilinmeyen hendek kazma yöntemi nedeniyle Müşrikler, alışık olmadıkları bu savunma taktiği karşısında her hangi bir sonuç elde edememiş ve geri çekilmişlerdir. Hendek Savaşı'nın ardından Müslümanlar Müşriklere karşı kesin bir üstünlük elde etmişlerdir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar