Hayvanların Biyolojik ve Ekonomik Önemi İle İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri


Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Canlılar Dünyası
  • Heterotrof olarak da adlandırılan tüketici canlılar organik besinleri sentezleyemedikleri için bulundukları ortamdan hazır alırlar. Ekosistemlerde tüketiciler büyük çoğunlukla hayvan türlerinden oluşur. Hayvanlar, canlılar arası beslenme ilişkileri sayesinde yeryüzündeki madde döngüsüne katkıda bulunurlar. Hayvanların ekolojik rolleri dışında diğer bazı özellikleri de önem taşır.
  • Süngerler, deniz suyunu süzen doğal filtre olarak görev yaparlar. Süngerlerin ürettiği zehirler, doğru miktarlarda kullanılırsa, bazı hastalıkların tedavisinde ilaç etkisi gösterir. Günümüzde süngerlerden cilt, makyaj ve banyo temizliği, araba yıkama vb. alanlarda da yararlanılmaktadır.
  • Toprak solucanları, toprağı havalandırarak su ve gazların toprağa geçişine yol açar. Böylece daha sağlıklı bir bitki örtüsünün gelişmesini sağlar. Tenya, kancalı kurt gibi bazı solucanlar parazit oldukları için insana zarar verirler. Bunlar, bağırsaktaki sindirilmiş besinleri kullanarak, insanlarda zayıflama gibi sağlık sorunlarına yol açarlar. Karaciğer kelebeklerinin bazı türleri başlangıçta öksürmeyle ve vücut ağrılarıyla başlayıp dizanteri ve anemiyle devam eden ciddi hastalıklara neden olurlar.
  • Yumuşakçaların birçok türü besin kaynağı olarak kullanılır. Örneğin midyeler insanların yediği önemli deniz ürünlerinden birisidir.
  • Böcekler, tarım bitkilerine zarar veren bazı canlı türlerini yok etmek amacıyla kullanılmaktadır (Biyolojik mücadele). Ayrıca böcekler, bitkilerin tozlaşmasını sağlayarak ekosistemin devamlılığına yol açarlar. Bal arısı ve ipek böceği ekonomik anlamda önemlidir. Bazı böcek türleri ise sıtma, Afrika uyku hastalığı gibi hastalıkların taşıyıcısıdır.
  • Hamsi, lüfer, levrek gibi birçok balığın eti besin olarak kullanılır. Kurbağalar birçok Avrupa ülkesinde besin olarak tüketilir. Bu nedenle ülkemizde doğal ortamdan toplanan kurbağalar Avrupa’ya ihraç edilir.
  • Yılan ve timsah gibi sürüngenlerin derisinden ayakkabı, çanta ve kemer yapılır. Ancak yanlış avlanma nedeniyle bu hayvanların sayıları gün geçtikçe azalmaktadır. Yılanlar; bağ, bahçe ve tarlalardaki köstebek, tarla faresi gibi zararlı kemirgenleri yiyerek beslendiklerinden tarımda verim artışı sağlamaktadır.
  • Kuşlar, sesleri ve renkleriyle yaşamımıza güzellik kattıkları gibi bizi böcek, fare ve diğer zararlılardan da korurlar. Yine tavuk, hindi, kaz gibi kümes hayvanlarının eti ve yumurtası insanların yararlandığı besin kaynaklarındandır.
  • İnek, koyun, keçi gibi memeli hayvanların etinden ve sütünden; at, eşek, katır gibi memeli hayvanların ise gücünden yararlanılır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar