Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

HADİS VE SÜNNET

Hadis: Haber, söz, nakil anlamlarına gelir. Hz. Peygamberin söylediği sözlere denir.

Sünnet: Adet, yol, metot, yöntem vb. anlamlara gelir. Hz. Muhammed’in sözleri, fiilleri ve uygulamalarının hepsine denir.

Ümmet: Bir peygamberin getirdiği dine inanan ve onun arkasından giden topluluğa denir.

Dinimizin ilkelerinin öğrenilip yaşanmasında Hz. Muhammed’in hadislerinin ve sünnetinin büyük önemi vardır. Hadis ve sünnet birbiriyle ilişkili kavramlardır. Bazen birbirinin yerine kullanılır. Ancak sünnet, hadisi de içine alan daha geniş kapsamlı bir kavramdır. Sünnetin çeşitleri vardır.

Kavli (sözlü) sünnet: Hz. Muhammed’in sözlerinden meydana gelen sünnete denir. Peygamberimiz hem ibadetler konusunda hem de güzel ahlaka dair birçok güzel söz söylemiştir. Bu sözler onun ümmeti için yol gösterici olmuştur.

Fiili sünnet: Hz. Muhammed’in örnek davranışlarına denir. Çünkü o, Kur’an’ı en iyi anlayan ve hayatına uygulayandır. İbadetlerin nasıl yapılacağını onur; uygulamalarıyla öğrenmek mümkün olmuştur.

HADİS

“Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.” (Hadis-i Şerif)

“Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir.” (Hadis-i Şerif)

“(Peygamberimiz) Ağzına ve burnuna su verdi. Sonra üç defa yüzünü yıkadı. Üç defa sağ, üç defa sol kolunu dirsekleriyle birlikte yıkadı. Tekrar su alarak ayaklarını yıkadı.” (Zeyd bin Harise)

“Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın.” (Hadis-i Şerif)

Takriri sünnet: Peygamber efendimizin bir başkası tarafından yapılan bir işi onaylamasına veya o kişiye yaptığının doğru olduğunu söylemesine denir. Örneğin bir gün namaz vakti girdiğinde sahabeden biri abdest almak için su aramış fakat bulamamıştır. Bunun üzerine namazını teyemmüm yaparak kılmıştır. Daha sonra namaz vakti çıkmadan su bulmuş fakat bu sahabe namazını tekrar kılmaya gerek olmadığını düşünerek namazı tekrar kılmamıştır. Bu durumu peygamberimize anlatıp görüşünü sorduğunda, o da “Namazın tamamdır.” diyerek o sahabenin yaptığı şeyi onaylamıştır. Bu olay takriri sünnete örnek olarak gösterilebilir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar