Haçlılar Karşısında Türkler Test Çöz 10. Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih Testleri, 10. Sınıf Testleri, Testler

10. Sınıf Haçlılar Karşısında Türkler Test 1

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Haçlılar Karşısında Türkler Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. Sınıf Haçlılar Karşısında Türkler Test 2

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Haçlılar Karşısında Türkler Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

10. Sınıf Haçlılar Karşısında Türkler Test 3

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Haçlılar Karşısında Türkler Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
111213Son
Geri dön

 ] }

Soru: Haçlı Seferleri ile ilgili yukarıda verilen haritadan yola çıkılarak aşağıdaki hangi yargıya varılamaz?
A) XIXII. yüzyıllar arasında görülmüştür.
B) İslam toplumları üzerinde etkileri olmuştur.
C) Batılıların kazançlı çıktığı bir askeri seferler dizisi olmuştur.
D) IV. Haçlı Seferi'nde temel yapılış gayesinin dışına çıkmıştır.
E) Başlangıcından itibaren bir din savaşı görünümü kazanmıştır.

Soru: Orta Çağ Avrupası'nda en etkili kurum olan Katolik Kilisesi, Doğu ülkelerine hâkim olma amacıyla Haçlı Seferleri'ni başlatmıştır. Bu süreçte Katolik Kilisesi'nin emellerini gerçekleştirmek için aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak kullandığı söylenebilir?
A) İnsanların dini inançlarını
B) Ülkeler arası siyasal anlaşmazlıkları
C) Kişilerin ekonomik çıkar ve ihtiraslarının
D) Soyluluktan kaynaklanan hakların korunmasını
E) Uzak Doğu ticaret yollarının ele geçirilmesinin gerekliliği fikrini

Soru: Papa Il. Urban, Clermont Konsülü'nde 1095 yılında yaptığ , konuşmasında, Bizans'ın çok zor durumda kaldığını, Türk: lerin Hristiyanlara egemen olduğunu, kutsal yerlerin İslam tahakkümünde bulunduğunu belirtip sadece Bizans için değil Kudüs için derhâl harekete geçilmesi gerektiğini söylemiştir. Papa bu konuşmasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır?
A) Seferlere katılımı artırmayı
B) Kamuoyunun desteğini almayı
C) Siyasi ve dini kazanımlar elde etmeyi
D) Türklerle ortak bir uzlaşı iklimi oluşturmayı
E) Hristiyan toplumunu ortak hedefler çerçevesinde mobilize etmeyi

Soru: Bir Haçlı Kroniği'nde yer alan, “Rumların zulmünden kaçan üç bin Haçlı, Müslüman oldu... Çünkü Türkler Hristiyanlara yardım edip şefkat gösteriyorlar... Bununla beraber asla Haçlıları din değiştirmeye zorlamıyorlardır.” şeklindeki ifadeden yola çıkılarak, Türklerle ilgili aşağıdaki hangi yargıya varılabilir?
A) Haçılarla savaşmadıklarına
B) Haçlı Seferinde Rumları desteklerine
C) Yardımsever ve toleranslı olduklarına
D) Öz kültür ve geleneklerinden uzaklaştıklarına
E) Orta Doğu kalıcı egemenlik kurmadıklarına

Soru: Bizans Devleti, Haçlılardan yardım istemekle beraber se ; ferlerin başlamasından sonra bu isteğinden pişmanlık duymaya başlamış hatta gizli gizli Türkiye Selçuklu sultanlarına Haçlıların geçiş güzergâhlarını haber vermiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?
A) Haçlıların, Bizans üzerinde kendi hâkimiyetlerini kurmayı istediğinin anlaşılmasının
B) Haçlıların Musevilere ve Hristiyanlara bile katliamda bulunmasının
C) Haçlı askerlerinin yağma ve çapulculuk yapmasının
D) Papalığın Ortodoks mezhebi mensuplarına karşı düşmanca tavır sergilemesinin
E) Haçlıların önemli Türk-İslam şehirleri egemenlik altına almaya başlamasının


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar