Görünür Derinlik 10.Sınıf Fizik


Kategoriler: 10. Sınıf Fizik, Fizik, Optik

Yukarıda resimleri verilen durumlarda sudaki cisimler olduğundan farklı yerlerde ve farklı büyüklüklerde algılanır. Bunun nedeni ışınlar sudan havaya çıkarken kırılmaya uğramasıdır. Şekil l de suda h derinliğindeki P cismine bakan gözlemci cismi h’ derinliğindeymiş gibi algılar.

h’ görünür derinliği cismin bulunduğu ortamın kırıcılık indisine ve cismin sıvı yüzeyine olan uzaklığına bağlıdır.

Buradan çıkan sonuç az yoğun ortamdan çok yoğun ortamdaki cisme bakan göz cismi daha yakında ve daha büyük algılar. Su içindeki balığı daha yakında ve daha büyük gören balıkçı balık derinlere inerken balığı olduğundan büyük zanneder.

Çok yoğun ortamdan (sudan) az yoğun ortamdaki cisme bakan göz cismi daha uzakta ve daha küçük görür. Farklı ortamdaki cisme bakan gözlemci cismin hep sanal görüntüsünü görür.

Yoğun ortamlar cisimleri yaklaştıracağından K cismine bakan göz cismi daha yakında görür. L cismine bakan göz yoğun ortamdan dolayı cismi daha yakında görür.

Göz yoğun ortamdan az yoğun ortamdaki M cismini uzaklaşmış görecektir.

Işığın Renklerine Ayrılması konusuna gitmek için tıklayın] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar