Fetret Devri (1402-1413) 10.Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 10. Sınıf, Tarih
 • Tarih süreci içerisinde gerçekleşen bunalımlı, karışık ve sonu belli olmayan dönemlere Fetret Dönemi denir. Fetret; siyasal anlamda kullanıldığında hükümdarsız geçen dönemler kastedilir.
 • Osmanlı tarihinde Fetret Devri 1402 Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezid’in Timur’a esir düşmesinden başlayarak, 1413 yılında taht kavgalarından başarıyla çıkan Çelebi Mehmet’in hükümdar olmasına kadar süren dönemdir.
 • Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım Bayezid’in oğulları farklı şehirlerde bulunuyorlardı;
  Edirne’de → Süleyman Çelebi
  Bursa’da → Musa Çelebi
  Amasya’da → Mehmet Çelebi
  Balıkesir’de → İsa Çelebi
 • Yıldırım Bayezid’in diğer oğlu Mustafa Çelebi ise babasıyla beraber Timur’a esir düşmüş ve Semerkant’a götürülmüşlerdi.
 • Fetret Devrindeki bu şehzadeler arasındaki taht kavgalarını Mehmet Çelebi kazandı ve Osmanlı tahtına çıktı. Bu dönemde Çelebi Musa’nın 1411’deki İstanbul kuşatması başarılı olamamıştır.

KRİTİK: Fetret Devri’ne son verip, Türk beyliklerini tekrar Osmanlı’ya bağlayan Mehmet Çelebi’ye Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu denmiştir.] }

Şehzadelerden ilk olarak Mehmet Çelebi harekete geçti. Orta Anadolu'daki Türkmen beylerini saf dışı bırakarak güçlü bir Türkmen ordusu kurdu. İlk çarpışma ise Musa Çelebi ile İsa Çelebi arasında Bursa'da meydana geldi. Musa Çelebi Bursa'yı alarak hükümdarlığını ilan ettiyse de kısa bir süre sonra İsa Çelebi Bursa'yı yeniden ele geçirdi. Mehmet Çelebi önce kardeşi İsa Çelebi'den Bursa ve Balıkesir'i aldı. Musa Çelebi ise kardeşi Süleyman Çelebi'yi yenerek Edirne'yi aldı. Bu ikili yönetim 1413 yılında Mehmet Çelebi'nin kardeşi Musa Çelebi'yi yenilgiye uğratmasıyla sona erdi. Mehmet Çelebi Osmanlı'nın başına geçmeyi başardı. Mehmet Çelebi kısa zamanda birlik ve düzeni kurdu. Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları beyliklerini tekrar Osmanlıya bağladı. Fetret Devri'nden istifade eden Karamanoğulları üzerine sefere çıkarak Konya'yı geri aldı. Timur'un serbest bıraktığı Mustafa Çelebi Bizans'tan yardım alarak, Mehmet Çelebi'ye karşı isyan başlattı. Bu taht mücadelesini de Mehmet Çelebi kazandı. Mustafa Çelebi Bizans'a tekrar sığındı.

FETRET DEVRİ (1402-1413)

Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nda esir düşmesinden sonra Timur'un Anadolu'da güçlü bir devlet istememesinden dolayı, beyliklere tekrar bağımsızlıkları verilmiş, bazı bölgeler de Bayezid'in dört oğlu arasında paylaştırılmıştı. Timur, Edirne'de bulunan şehzade Süleyman'a Rumeli'deki yerleri verip kendisine hükümdarlık alameti olarak kemer, külah ve hilat göndermişti. Diğer şehzadelerden İsa Çelebi, Balıkesir ve Bursa'da; Mehmet Çelebi Amasya'da, Musa Çelebi ise İsa Çelebi'yi, Bursa'dan çekilmeye mecbur ederek Timur'un al damgasıyla hükümdar olmuşlardı, Bir müddet sonra Timur'un serbest bıraktığı Mustafa ÇeIebi'de Anadolu'da hakimiyet mücadelesine başlamıştı.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar