Enerji Kaynakları Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

ENERJİ KAYNAKLARI

 • Petrol, doğalgaz ve kömür yenilenemeyen doğal kaynaklardır.
 • Dünya enerji gereksiniminin % 83’ünü petrol, doğalgaz ve kömürden sağlar.
 • %17’si ise hidroelektrik, nükleer enerji, bitki ve hayvan atıkları, rüzgar ve güneş enerjisinden karşılanır.
 • Enerji kaynakları geçmişten günümüze her dönemde farklı etkileri olmuştur.
 • Gelecekte tükenebilen enerji kaynaklarının yerini tükenmeyen temiz ve masrafsız alternatif enerji kaynakları alacaktır.

Nükleer Enerji

 • Nükleer enerjinin kaynağı radyoaktif mineraller oluşturur. (Uranyum-toryum)
 • Nükleer enerji elektrik üretiminde, tıpta, ulaşımda, askeriyede kullanılır.
 • Özellikle gelişmiş ülkeler tarafından yoğun olarak kullanılır.
 • Japonya, Almanya, Çin, ABD, Rusya, İngiltere, İsveç, Fransa, Hindistan, Ukrayna gibi.
 • Fransa’da tüketilen enerjinin %70’den fazlası nükleer enerjiden temin edilir.
 • Nükleer enerjisinde radyasyon sızıntısı olursa etkisi geniş bir çevreyi etkiler ve ayrıca etkisi uzun yıllar sürer.
 • 1986 yılında Ukrayna’nın çernobil santralinde meydana gelen patlama sonucu çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir.
 • Ülkemizde Çernobil’in etkileri Karadeniz kıyılarına da yayılmıştır. O yıl üretilen çay ve fındık denize dökülmüştür. Bir çok çocuk sakat doğmuştur, etkileri günümüzde de hala devam etmektedir.

Alternatif Enerji Kaynakları

 • Fosil yakıtların yerini alması
 • Temiz ve masrafsız enerji kaynağı olması
 • Dünya enerji üretiminin %5’i yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır.

Güneş Enerjisi

 • Temiz ve masrafsız bir enerji kaynağıdır.
 • Bulutluluk, enlem, bakı güneş enerjisi üzerinde etkilidir.
 • Enerji potansiyeli güneşlenme süresiyle paralellik gösterir.
 • Isıtmada, elektrik enerjisi elde etmede kullanılır.

Biyo Enerji

Biyo Kütle: Organik maddelerin enerji kaynağı olarak kullanılmasıdır

 • Odun, karbonhidratlı bitkiler, elyaf bitkileri, yağ ,tohum bitkileri, protein bitkileri ve bitkisel atıklar
 • Şehir ve sanayi atıkları ile hayvansal atıklar

Biyo Gaz: Organik atıkların havasız ortamda birikmesi sonucunda ortaya çıkan renksiz, kokusuz, hafif ve parlak, mavi bir alevle yanan gazdır.

 • Çin, Almanya, Hindistan ve Brezilya’da yoğundur.

Biyo Dizel: Kolza, ayçiçeği, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerindeki yağlardan ve hayvansal yağlardan elde edilir.

 • Evsel kızartma yağları da biyodizel ham maddesi olarak kullanılır.
 • Biyo dizel petrol kökenli dizelle karıştırılarak yakıt olarak kullanılır.

Hidrojen Enerji

 • Hidrojen enerjisi, yakıtlar içerisinde çevresel olarak en temiz olanıdır.
 • Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.
 • Yakıt ve elektrik üretiminde kullanılır.
 • Uzay mekiği ve roketlerde yakıt olarak kullanılır.
 • Gaz ve sıvı olarak depolanabildiği için uzun mesafelere taşınabilir.

Rüzgar Enerjisi

 • En eski enerji kaynaklarından biridir.
 • Fosil yakıtlarla etkisini yitirmiş fakat alternatif enerji kaynaklarıyla yeniden önemi artmıştır.

Jeotermal Enerji

 • Yer kabuğunun derinliklerinde birikmiş olan ısının oluşturduğu enerjidir.
 • Fay hatlarının yaygın olduğu bölgelerde ısıtmada, sanayide, tarımda ve elektrik üretiminde yararlanılmaktadır.
 • Dünyada özellikle İzlanda, Yeni Zellanda ve ABD’de jeotermal enerjisinden yoğun olarak yararlanılmaktadır.

Dalga Enerjisi

 • Temiz enerji türlerinden biridir.
 • Masrafsız bir enerji türüdür.
 • Dünyanın elektrik ihtiyacının %13’ünü karşılar.
 • Okyanusa kıyısı olan yerlerde enerji elde edilir.

Gel-Git Enerjisi

 • Dünyada Fransa’da, Rusya’da Çin’de ve Kanada’da kullanılır.
 • Okyanusa kıyısı olan ülkelerde gelgit enerjisi potansiyeli fazladır.

Hidroelektrik Enerjisi

 • Akarsular üzerine kurulan barajlardan elde edilir.
 • Kurulabilmesi için akarsu vadisinin eğimi fazla akımının (debi) fazla olması beklenir.
 • Hidroelektrik santralleri biriktirmeli (baraj) ve biriktirmesiz (nehir santrali) olmak üzere ikiye ayrılır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar