Emeviler Dönemi Özellikleri Yıkılma Nedeni TYT-AYT


Kategoriler: Tarih

EMEVİLER (661 – 750)

Emevi soyundan Muaviye tarafından Şam’da kurulmuştur.İstanbul ilk kez Müslümanlar tarafından kuşatıldıysa da başarılı olunamamıştır.

Kuzey Afrika’da fetihlere devam edilmiştir.

681 yılındaki Kerbela Olayı‘nın ardından Müslümanlar Şii ve Sünni olarak mezheplere ayrıldı.

Abdülmelik döneminde İlk İslam devlet parası bastırılmış ve Arapça resmi dil ilan edilmiştir.

711 Kadiks Savaşı’nda Tarık Bin Ziyad Cebelitarık Boğazı’nı geçerek ispanya’yı almıştır.

732 yılında Frank Krallığı ile yapılan Puvatya Savaşı’nda İslam orduları yenilince Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişi durmuştur.

Ülke sınırları hızla genişlediğinden ülke eyaletlere bölünmüştür.

Devlet, Horasan Valisi Ebu Müslim İsyanı sonucu yıkılmıştır.Bilgi: Emeviler ve Müslüman Araplar kendilerini diğer Müslümanlardan üstün görüyorlardı, Arap olmayan Müslümanlara “azatlı köle” manasına gelen mevali, İslam Devleti içinde yaşayan ama müslüman olmayan halka da zimmi diyorlardı.

Emevilerin Döneminde;

İslam Devleti en geniş sınırlarına bu dönemde ulaştı.

lrkçı politikayla İslam Devleti bir Arap Devleti’ne dönüştü.

İslam mimarisi Hristiyan mimarisi ile yarışabilecek düzeye getirildi.

Örnek: Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Döneminde görülen gelişmelerden biri değildir?

A) Halifeliğin babadan oğula geçen saltanata dönüştürülmesi
B) İslam mimarisinin Hristiyan mimarisiyle yarışabilecek seviyeye ulaşması
C) Devlete ait merkez binalarının inşa edilmesi
D) Mutezile mezhebinin ortaya çıkması
E) Arapçanın resmi dil olarak kullanılması

Çözüm: İslam dinini akıl yoluyla açıklamaya çalışan Mutezile mezhebinin ortaya çıkması Abbasiler Dönemine ait bir gelişmedir. Doğru cevap (D) seçeneğidir.

ENDÜLÜS EMEVİLERİ VE BENİ AHMER DEVLETİ (756 – 1031 – 1492)

Emevilerin yıkılmasından sonra Suriye’de bulunan Ümeyyeoğulları’na bağlı topluluklar baskı altında kalınca İspanya’ya gitmişlerdir. Burada Endülüs Emevi Devleti’ni kurmuşlar ve bilime büyük önem vermişlerdir. Endülüs Emevileri Hristiyanların saldırıları sonucunda parçalanınca yerine bir çok beylik kurulmuş ve bunlardan Beni Ahmer Beyliği güçlenerek büyük bir devlet haline gelmiştir. 15. yüzyılın sonlarından itibaren Haçlılar tarafından bölgedeki Müslüman varlığına tamamen son verilmiştir.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi