Elektromotor Kuvveti 11. Sınıf Fizik


Kategoriler: 11. Sınıf Fizik, Fizik

Manyetik Alan İçinde Hareket Eden İletken Telde Oluşan İndüksiyon Elektromotor Kuvveti (emk)

Nötr bir KL iletken teli B manyetik alanına dik olarak v hızıyla hareket ettirilirse iletken içindeki yükler de v hızıyla hareket ettirilmiş olur. Hareket eden bu yüklere etki eden manyetik kuvvet sayesinde pozitif yükler K ucunda, negatif yükler L ucunda toplanır ve KL iletkeni doğru akım üreteci haline gelir. K ve L uçlarında telin hareketi süresince bir potansiyel fark doğmuş olur. Bu potansiyel farkın değeri ise;

Sağ El Kuralı

Sağ elin açılan baş parmağı hızı (v) gösterirken dik olarak açılan dört parmak manyetik alanı, avuç içi manyetik kuvveti (yani + kutbu) gösterir. (O: Sayfa düzleminden dışa yönlü)

Manyetik alanda v hızı ile hareket ettirilen çubukların üzerindeki yük dağılımı;

Bir Eksen Etrafında Döndürülen İletken Telde Oluşan İndüksiyon emk’sı

iletken çubuk O noktası etrafında döndürüldüğünde KO uçları arasında potansiyel farkı oluşur. O noktasının çizgisel hızı sıfır, K noktasının çizgisel hızı v olduğundan indiksiyon emk sı bulunurken ortalama hız kullanılır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar